Ultralyd på timeplanen

Professor Jonn Terje Geitung underviser i bruk av ultralyd for medisinstudenter på Akershus universitetssykehus. Til våren står ultralyd på timeplanen.

Professor Jonn Terje Geitung har opplæring med sine studentinstruktører Zein Ahmad og Camilla Bergsmark. Alle foto: Øystein Horgmo, UiO

UiO tilbyr som eneste universitet  ultralyd systematisk integrert i undervisningen gjennom hele medisinstudiet.

Ultralyd kommer inn i modul 3 til våren, og i løpet av 2017 vil ultralyd være innarbeidet i en rekke fag og være på plass i modul 2modul 3, modul 4 og modul 8.  Dermed har fakultetet tatt et stort skritt videre i medisinundervisningen ingen andre har gjort tidligere. 

Oslo2014 baner vei

Med prosjektet Oslo2014 har ultralyd fått innpass gjennom flere moduler. 24 nye apparater blitt kjøpt inn til undervisningen, hvor ti skal stå på Ahus, ti på Ullevål, to på Domus Medica og to på Ferdighetssenteret.

Det er store fordeler for studentene til å forstå og lære bedre ved å bruke ultralyd i undervisningen.

 – Ultralyd blir et hjelpemiddel når det gjelder å lære anatomi. Det kommer til å gjøre en del klinisk undervisning mer levende. Det muliggjør forståelse av billeddiagnostikk på en ny måte, forteller professor Jonn Terje Geitung, spesialist i radiologi, en av mange lærere som skal undervise i ultralyd.

Nå jobber han tett med professor Per Grøttum for å få opp ultralyd som e-læring. I tillegg skal 15 studentinstruktører læres opp i ultralyd. De skal være hjelpelærere når undervisningen starter våren 2017.

ultralyd bilder

 – Vi får en god gruppe hjelpeinstruktører. De er ivrige, entusiastiske og lærer mye, forteller professor Jonn Terje Geitung.

Han har ansvar for studentinstruktørene som vil bli hans hjelpelærere når undervisningen starter. Over 60 stykker meldte sin interesse da professor Geitung trakk ut 15 studenter tidligere i vår.

 – Det er bra at det kommer inn så tidlig i studiet, sier Camilla Bergsmark som går 3. året på medisin.

Hun øver seg på Zein Ahmad og ser på hjertet – fra forskjellige vinkler. Gruppen med studentinstruktører er delt inn to og to og øver på hverandre. Sammen spiller de en avgjørende rolle når undervisningen begynner slik at flest mulige skal få hjelp og kompetansen heves effektivt.

Unikt fagmiljø

Jonn Terje Geitung er spesialist i radiologi, og ultralyd er en viktig del av spesialistutdannelsen i radiologi. Han er bare en av mange lærere som skal undervise i ultralyd.

 – Jeg har ikke oversikt over de enkelte lærerne, men alle fagmiljøene har fortalt at de har lærekrefter og stiller opp, sier han.

UiO er i en unik posisjon med tre universitetssykehus og et tungt fagmiljø.

 – I radiologi/abdomen er det professor  Arne Borthne, jeg er her på Ahus og professor Per Kristian Hol og professor Jarl Jacobsen på OUS. Det blir også mye cardiologi. Det blir orto/rehab/revma. Det blir kar med Jarliss Wesche og sannsynligvis andre, forteller han.

Hans egen bakgrunn spenner seg fra basis i abdominal ultralyd og ultralydveiledet intervensjon på Haukeland. I Gøteborg var han en av dem som bygget opp bruken av doppler i forbindelse til den karkirurgien som var der. Dermed kom han med i et eksisterende miljø som drev med muskeloskeletal ultralyd.

På Ullevål var han seksjonsoverlege på abdominalseksjonen hvor hovedtyngden var ultralyd, med hovedvekt på abdomen, thyreoidea, vener og punksjoner. Nå ser han frem til å gi medisinstudentene et spennende undervisningstillegg. 

Av Christina Heesch
Publisert 26. okt. 2016 08:45 - Sist endret 26. feb. 2018 12:37