Felles nasjonal delprøve for medisinstudentene

Prosjektleder Jan Frich er intervjuet i Dagens medisin 17. februar om "Nasjonal delprøve". For første gang skal alle medisinstudenter i Norge ta samme avgangseksamen.

Skjermdump dagensmedisin.no 17. februar 2017.

– Hensikten med prøven er at vi ønsker en sammenligning på tvers av studiesteder i Norge, for å utvikle kvaliteten og avdekke systematiske svakheter ved studiestedene. Hvis studentene ved ett studiested får gjennomgående dårligere resultater enn et annet, er det grunn til å tro at det er mer betinget av systemet enn av de enkelte studentene.

Jan Frich, professor ved Det medisinske fakultetet ved UiO og prosjektleder for "Nasjonal delprøve i medisin" til Dagens medisin.

24. mars skal avgangsstudenter ved alle de fire norske medisinutdanningene for første gang avlegge den samme prøven.

Prosjektet "Nasjonal delprøve" er et samarbeidsprosjekt mellom

  • Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO)
  • Det medisinsk fakultet ved NTNU
  • Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB)
  • Det helsevitenskaplige fakultetet ved Universitetet i Tromsø (UiT)

 

Publisert 17. feb. 2017 16:33 - Sist endret 27. apr. 2017 09:58