Nye opptakskriterier i medisin kan gi mangfold blant søkere

– Endrer vi opptakskriteriene kan det føre til bedre motivasjon, mindre frafall og bedre kjønnsfordeling på medisinstudiet, forteller medisinstudentene Thea Leine Simenrud og Helge Leander B. Jensen

Kulltillistvalgte Thea Leine Simenrud og Helge Leander B. Jensen på medisin tror alternative opptakskriterier gjør fremtidens leger bedre rustet. Foto: Kristin Ellefsen, UiO

– I dag er det kun karakterer fra videregående som sier noe om hvilke studenter vi får inn på medisinstudiet, men karaktere sier ikke så mye mer utover de faglige prestasjonene. Karakterer forteller ikke noe om hvor du står innen kommunikasjon, kritisk tenkning, samarbeid, etiske valg og det å uttrykke empati overfor pasienter, sier Helge Leander B. Jensen. 

Et mer nyansert bilde av evnene og egenskapene vil kunne være til hjelp for å vurdere om en student er egnet. Erfaring fra andre internasjonale studiesteder har vist at egnethetstester er en god måte å finne ut mer om en kandidats evner til ta til seg ny kunnskap og ferdigheter. 

Vi søker nå 200 medisinstudenter fra modul 1, 2, 3, 4, 5 og 6 som testpiloter til alternative opptakskriterier til medisinstudiet

Erfaring fra utlandet

Erfaringer fra andre land viser det kan føre til bedre kjønnsfordeling på medisinstudiet og mindre frafall.

Thea Leine Simenrud tok testen i Odense hvor de gjennomfører uniTest. Hun synes det var spennende, men også veldig krevende.

– I Danmark mener de at en lege burde sitte inne med mer enn gode karakterer fra videregående, og har derfor utviklet denne testen for å gi studenter som ikke kommer inn på primærkvote en sjanse. Her testes andre ting som kreves for å bli en god lege som kritisk tenkning, etiske problemstillinger, matematiske resoneringer og evne til å samarbeide og kommunisere, forteller Thea.

I Odense er det også mindre frafall gjennom studiet i denne gruppen, og i tillegg er det mange gutter som gjør det bra på denne testen, noe som skaper en mindre skeiv kjønnsfordeling på kullene. 

Hvorfor trenger vi endrede opptakskriterier?

– Gode karakterer fra videregående skole gir en god indikasjon på at en student vil klare å gjennomføre et medisinstudium, men utvelgelse gjennom karakterer kan gi et for ensidig bilde av en students evner, sier Unn-Hilde Grasmo-Wendler, prosjektleder for Alternative opptakskriterier. Det medisinske fakultetet satte igang prosjektet alternative opptakskriterier på medisinstudiet i 2015.

– Med bruk av særskilte opptakstester blir Det medisinske fakultet mer i takt med det som er vanlig i resten av verden, påpeker prosjekteier og prodekan for medisinstudier Ingrid Os. 

Dermed åpnes medisinstudiet opp for andre enn kun de som har toppkarakterer. På denne måten får vi også et bredere spekter av søkere. Alt dette er noe som blir stadig viktigere med tanke på pasientens krav nå - og i fremtiden. 

Hvorfor bør medisinstudentene være med på piloten?

– Her er det en unik mulighet til å være med på å forme nye opptakskrav ved medisinstudiet. Ved å delta i piloten bidrar vi til et bredere kunnskapsgrunnlag rundt slike opptaksordninger, i tillegg til at du kan få en bedre evne til å reflektere over dine egne ferdigheter som lege, oppfordrer Helge.

– Med bakgrunn i erfaringer fra Danmark bør vi kunne forvente en mer motivert studentmasse, mindre frafall og forhåpentligvis en utjevning av den skjeve kjønnsbalansen ved studiet. I tillegg til at ferdighetene som kritisk tenkning, samarbeid, kommunikasjon, å ta etiske valg og det å uttrykke empati overfor pasienter vil komme tydeligere til syne, legger han til.

Bli med på å skape historie

Selv om man har gode resultater fra dette i andre land, er det i dag ingen av de fire universitetsbyene som tilbyr slike opptaksordninger ved medisinstudiet i Norge.

– For å få bedre kjennskap til de norske forholdene er det derfor viktig å gjennomføre et grundig pilotprosjekt. Til dette trenger vi mange deltagere, og jeg vil oppfordre alle studentene om å bli med på et slik prosjekt. Ikke bare bidrar det til å bedre utdanning av fremtidens leger, det gir deg også en bedre selvinnsikt i din situasjon som fremtidig lege - men uten at det vil få noen konsekvenser for ditt videre studieløp da alle svar behandles anonymt, sier Helge.

Vil du være med å påvirke fremtidens opptak til medisin?

Nå kan du være med å påvirke hvordan fremtidens opptakskriterier skal være. For første gang i Norge vil vi teste en pilot på hvordan et mulig opptak til medisinstudiet skal være. Din deltagelse er derfor veldig viktig, både for å få gjennomført testen og ditt bidrag legger til grunn hvordan fremtidens opptak til medisinstudiet skal være.

Vi søker nå 200 medisinstudenter som testpiloter til alternative opptakskriterier til medisinstudiet. Det blir pizza, pilot og trekning av 5 Littmann Cardiology IV stetoskop og 50 kinobilletter. Har du lyst til å være med å påvirke framtidens opptakskriterier? Meld deg på innen 22. desember.

Påmeldingen er nå stengt. Les mer om: Alternative opptak i medisin testet for første gang

Av Christina Heesch
Publisert 8. nov. 2017 10:54 - Sist endret 13. nov. 2018 14:32