Vis at du setter pris på kvalitet og innovasjon i utdanning

Fakultetet deler ut to priser for å anerkjenne og belønne personer eller fagmiljøer som bidrar til god kvalitet og innovativ tenkning i utdanning. Nå kan du som student nominere din kandidat. 

Førsteamanuensis Christine Henriksen (bildet) og førsteamanuensis Hilde K. Brekke ved Institutt for medisinske basalfag fikk prisen for innovasjon i bachelor- og masterutdanningen 2016, blant annet for deres mangeårige innovative innsats med bruk av teknologi for å fremme studentenes læring. Foto: Øystein Horgmo

I år er Det medisinske fakultet sine fire utdanningspriser slått i sammen til to priser, hvor hver av prisene er på 50 000 kroner. Nå kan du som ansatt nominere din kandidat.

15. september er fristen for å nominere kandidater til prisene for høsten 2017. Forslag kan fremmes av ansatte og studenter ved fakultetet.

Prisen gis som tilskudd til drift, og tildeles enkeltpersoner eller fagmiljø som har vist evne til og engasjement for innovasjon og for å bedre kvaliteten på utdanningen. 

Ingrid Os, prodekan for studier, delte ut udanningsprisen 2016 til professor Anne Spurkland (t.v) for hennes engasjement og kreativitet i undervisningen i anatomi og embryologi. Foto: Kristin Ellefsen, UiO.

Fakultetet vektlegger særlig god formidling av kunnskap, motivasjon for læring og bruk av nyskapende læringsmetoder, undervisnings – og evalueringsformer

I tillegg er et viktig kriterium at undervisningen er basert på gjensidig respekt og tillit mellom studenter og lærere.

Publisert 6. sep. 2017 14:53 - Sist endret 6. sep. 2017 14:53