Fakultetets største e-læringsressurs

Et nyrenovert hjelpemiddel om bevegelsesapparatet ligger nå klart for undervisere og studenter.

Tegning fra nakkemodulen
En av Alexander Øvestads illustrasjoner fra e-læringsressursen.

Fakultetets e-læringsressurs om bevegelsesapparatet er nå grundig oppdatert, og ligger åpen for alle som vil se. Dette er uten tvil den største e-læringsressursen fakultetet har laget. Den utgjør en felles kunnskapsplattform for både studenter og undervisere, og tas nå i bruk på medisinstudiet.

Quiz og virtuelle pasienter

Ressursen er interaktiv og består av forklarende tekst og figurer, videoer, virtuelle pasienter og quiz. Det er et omfattende arbeid som er gjort. Sidene inneholder blant annet 89 undersøkelsesvideoer.

– Det vi har laget er akkurat introdusert, sier Lars Engebretsen, som har leder prosjektet. – Men det ser ut til at faglærere og studenter har tatt det i bruk, så foreløpig er vi godt fornøyd.

Tar du en titt vil du se at sidene er delt opp i moduler for albue, ankel og fot, hånd, hofte, kne, nakke, rygg og skulder. For hver modul gjennomgås sykehistorie, inspeksjon, palpasjon, bevegelighet. Som leser får du også vite om det er spesielle tester du må huske på. Modulene avsluttes med oppsummering og quiz, og de har virtuelle pasienter du kan teste deg på.

Tre studenter og en bakspiller

"Klinisk undersøkelse av bevegelsesapparatet" ble opprettet som e-læringsressurs i 2004. Den bidro til enhetlig opplæring, uavhengig av hvor undervisningen foregikk. Men tiden går, og i 2014 ble det bestemt at ressursen skulle oppdateres.

Lars Engebretsen, som var med å utvikle førsteutgaven, ble satt på saken.

Med seg har Engebretsen hatt medisinstudentene Hannah Ugletveit Jahr, Caroline Kooy Tveiten og Alexander Øvestad. Jahr og Tveiten har stått for teksten, mens Øvestad har bidratt med en serie tegnede illustrasjoner. Alt med Engebretsen som bakspiller.

Foto av Lars Engebretsen og de tre studentene
Fra venstre: Alexander Øvestad, Caroline K. Tveiten, Hannah U. Jahr og Lars Engebretsen. Foto: Øystein Horgmo, UiO

Spesialisering innen ortopedi

– Studentene har gjort en stor jobb, sier Engebretsen. – De har skrevet all tekst, laget manus til videoene, utarbeidet quizene og laget illustrasjonene.

Han forteller at de har jobbet seg systematisk gjennom alle hovedleddene i bevegelsesapparatet og brukt over 3 år på det. Underveis har de har jobbet tett med lærerne og de har lett i litteraturen. De har skrevet og skrevet om, tegnet, planlagt, diskutert, og revidert igjen.

En av studentene, Hannah U. Jahr sier at prosjektet har vært langvarig, utfordrende og spennende på samme tid.

–  Det har vært mye jobb og har på mange måter preget min videre vei som medisinstudent og lege, forteller hun. –  Jeg har lært utrolig mye ortopedi, og jo mer du kan om et fagfelt jo mer spennende blir det. Nettopp engasjement og interesse tror jeg også er noe av suksessen bak prosjektet.

Hun nevner òg at hun nå ønsker å spesialisere seg innen ortopedi. Det hadde hun ikke trodd da hun gikk på andre året, og spurte om å få være med på prosjektet.

Formidabel ressurs

Jahr, Tveiten og Øvestad har fått god hjelp fra et knippe undervisere, som har stått for demonstrasjonene, og Morten Skoglund, som har laget videoene.

Nettsidene er det Per Grøttum som har vært ansvarlig for. Han er fakultetets ansvarlige for e-læring generelt, og er svært godt fornøyd.

– Dette har blitt en formidabel ressurs om undersøkelse av hele bevegelsesapparatet, sier han.

Presenteres i Bergen

Programmet er nå klar til å presenteres for brukere av alle slag.

Det er tilpasset fakultetets undervisningsopplegg og tas i bruk på M3 og M8 på medisinstudiet. Jahr og Tveiten har allerede presentert sidene for lærere på Ullevål og norske ortopeder.

Men ressursen er ikke bare interessant for fakultetets undervisning.

– Jeg mener ressursen kan være av interesse for medisinerstudenter, turnuskandidater og unge leger under utdanning, sier Engebretsen.

Han tror òg andre helseprofesjoner vil bruke e-læringen etter hvert. Selv leder han Senter for idrettsskadeforskning, og kan nevne at Olympiatoppen skal bruke programmet i sin opplæring. Og i november skal Jahr og Tveiten presentere e-læringsressursen på Idrettsmedisinsk høstkongress i Bergen.

Planer om ny modul

Selv om sidene inneholder mye er de ikke helt ferdige ennå.

For Jahr har arbeidet med e-læring resultert i jobb som turnuslegevikar i akuttmottaket på Ullevål. – Det er veldig gøy å bruke alle undersøkelsene og tilstandene jeg har skrevet om, sier Jahr.  – Samtidig har jeg møtt ting på jobb på Ullevål som jeg tenker vi må legge til på nettsiden.

Engebretsen supplerer: – Vi har også planer om en helt ny modul på barn og muskel-skjelettskader og noe innhold om hvordan man best slår reflekser, forteller han. – Og vi har andre ideer som vi vil gjennomføre etter hvert.

Kontakt:

Les mer

    Illustrasjon: Alexander Øvestad

    Av Elin Lunde
    Publisert 18. sep. 2018 12:45 - Sist endret 12. jan. 2021 16:44