Ny institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved MED

– Vi har en forpliktelse overfor pasientene å se til at de som får vitnemål fra våre studier er egnet som profesjonsutøvere, sier Morten Magelssen.

Morten Magelssen er ny institusjonsansvarlig for skikkethet. Foto: Silje Rosseland, UiO.

Mens det før var en felles institusjonsansvarlig for hele UiO, har nå hvert fakultet utnevnt egne ansvarlige. Morten Magelssen har nylig startet som institusjonsansvarlig ved MED.

– Som institusjonsansvarlig har jeg ansvar for særskilt skikkethetsvurdering av studenter på medisin- og ernæringsstudiene, forteller Morten Magelssen, forsker ved Senter for medisinsk etikk.

I yrker som lege eller klinisk ernæringsfysiolog, hvor du har nær kontakt med andre mennesker, stilles det ekstra høye krav til yrkesutøvernes faglige og personlige forutsetninger for å fungere i yrket.

–  Studenter og faglærere på medisin- og ernæringsstudiet har en forpliktelse overfor både fakultetet og profesjonen til å melde bekymring når man observerer sterkt problematisk og bekymringsverdig atferd hos studenter, sier Magelssen.

Hvorfor skikkethetsvurdering?

Skikkethetsvurdering er en helhetsvurdering av en students faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere i yrket sitt, og for å beskytte spesielt sårbare grupper mot uskikkede yrkesutøvere. En student som utgjør en mulig fare for pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket.

Fakultetet vil gjennom utvidet oppfølging og veiledning bidra til å korrigere og hjelpe studenter ved å fange opp faglig svake studenter og avvikende atferd tidlig i studieløpet.

– Når noen melder tvil om en students skikkethet for studiet og yrkeslivet, kaller jeg studenten inn til samtale og utreder saken. Hovedregelen er at studenten skal få særskilt oppfølgning og veiledning. Men når alvoret tilsier det og studenten vurderes som ikke skikket ut fra kriteriene i skikkethetsforskriften, kan jeg fremme sak for universitetets skikkethetsnemnd som så vil vurdere om studenten skal utestenges fra studiet for en periode, forklarer Magelssen.

Forskjell på bekymring og tvilsmelding

Illustrasjon: Colourbox

Studentenes skikkethet vurderes løpende gjennom hele studiet. Magelssen forteller at fakultetet i sin saksgang skiller mellom bekymrings- og tvilsmelding.

– En bekymringsmelding går til modulleder på medisinstudiet, eller leder i programrådet på ernæringsstudiet, som tar en første samtale med studenten. Hvis det så er grunnlag for tvil om studentens skikkethet, for eksempel ved at det over tid er kommet flere bekymringsmeldinger fra ulike meldere, meldes dette til meg i form av en tvilsmelding. Da begynner den såkalte særskilte skikkethetsvurderingen, sier Magelssen.

På fakultetets nettsider om skikkethetsvurdering står fremgangsmåten beskrevet, og det anbefales der at første trinn er å snakke med studenten og/eller å melde bekymring. Skjema for bekymringsmelding er tilgjengelig der. De som lurer på noe må også gjerne kontakte Magelssen for veiledning.

Les mer:

Kontakt: Morten Magelssen

Av Åse Frivold Sørheim, Christina Heesch
Publisert 16. aug. 2018 09:55 - Sist endret 16. aug. 2018 09:55