Setter pris på engasjerte studenter

Denne høsten ble undervisningsprisen delt mellom to tidligere prisvinnere, Kristina Haugaa på kardiologi og Ole Henning Skjønsberg på lungemedisin.

To blide prisvinnere, f.v Kristina Haugaa og Ole Henning Skjønsberg. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Denne høsten ble undervisningsprisen delt mellom førsteamanuensis Kristina Haugaa og professor Ole Henning Skjønsberg, to forelesere som begge har vunnet prisen tidligere.

Avgangskullet på profesjonsstudiet stemmer hvert år frem en vinner til undervisningsprisen. Hederen går til en underviser som har utmerket seg svært positivt gjennom det siste året.

– Dette er første gang jeg kan huske at av to vinnere, så har begge vunnet tidligere. Det er så velfortjent at de får prisen begge to, sa instituttleder Ivar P. Gladhaug da han delte ut utmerkelsen til prisvinnerne fredag 23. november.

Hjertesykdommer og EKG-kurs

Førsteamanuensis Kristina Haugaa jobber på Kardiologisk avdeling med genetiske hjertesykdommer.

– Det som kjennetegner disse sykdommene er at de har risiko for plutselig død, ofte i yngre alder. De genetiske hjertesykdommene er oftest årsaken til at unge idrettsaktive plutselig dør, og de dør da av hjertearytmier. Min jobb går ut på å forhindre at dette skjer, forteller Haugaa.

For å avdekke disse sykdommene bruker hun EKG som undersøkelsesmetode. Haugaa underviser 8. semester i EKG, og ønsker forklare metoden på en mest mulig logisk måte.

– Jeg får mange gode spørsmål underveis og det hjelper meg å forbedre kurset fra gang til gang. Fagfeltet mitt er uhyre spennende og slutter aldri å fascinere meg. Jeg er derfor alltid på jakt etter gode EKG’er i klinikken som jeg kan bruke på kurset.

Et vidt spekter av sykdommer

Professor Ole Henning Skjønsberg underviser studentene i lungemedisin, et fagområde han beskriver som en stor gruppe pasienter i alle aldre, fra små barn til gamle, og som er blant de de hyppigste årsakene til sykehusinnleggelser.

– Hos oss er det et vidt spekter av sykdommer som infeksjoner, astma, lungekreft, kols, lungefibroser, vaskulitter, pleurasykdommer og respirasjonssvikt, i tillegg til mye allergologi. Faget inneholder en fin kombinasjon av praktiske prosedyrer, som blant annet bronkoskopier og biopsier, og en teoretisk tilnærming til pasientenes plager, forteller han.

Undervisningssituasjonen

Skjønsberg er opptatt av at studentene skal trene på å bruke all den teoretiske kunnskapen de har lært seg i en klinisk sammenheng.

– Det er viktig å prøve å se de store linjene. Det som står med liten skrift har man alltid tid til å slå opp, mener han.

Haugaa er påpasselig med at alle får med seg undervisningen.

– Det er viktig for meg at alle er med og at alle følger hvert trinn vi går igjennom. Dette kullet har vært veldig aktivt gjennom kurset, og det er veldig hyggelig og stimulerende for meg som underviser.

Engasjerte studenter gir god læring

Begge prisvinnerne fremhever engasjerte studenter som viktig for å skape rom for god læring.

- Det er ikke bare jeg som skal snakke, men også studentene, så jeg prøver å spørre istedenfor å prate mye selv.  De aller fleste er godt forberedt og er meget motiverte. Jeg mener det viktigste er at studentene er aktive, det er den mest effektive måten for læring, sier Haugaa.

Medvinner Skjønsberg påpeker at engasjerte studenter gir en god to-veis kommunikasjon under forelesningene.

– Jeg ønsker å skape en atmosfære der studenten tørr å spørre og ikke er redde for «å drite seg ut». Jeg tror det viktigste er at jeg liker å undervise. Kanskje studentene merker det? Spør den doble prisvinneren.

Haugaa synes hun har en takknemlig jobb:

–  Det er et privilegium å undervise så motiverte studenter som medisinstudentene er, og jeg får mye utbytte av det selv, sier Haugaa.


Kontakt

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 18. des. 2018 10:37 - Sist endret 2. jan. 2019 10:05