Fordypningspraksis i siste studieår

Medisinstudentene får nå fordypningspraksis mellom termin 1 og 2 i modul 8. Praksisen blir i januar for høstkullet og mai/juni for vårkullet. Fakultetet stiller med tilbudstorg over praksissteder.

lege og to medisinstudenter undersøker armen til en pasient

Valgfri praksis i medisinstudiet kan gi verdifull erfaringsutveksling mellom sykehus og medisinstudenter. Foto: Ine Eriksen, UiO

Mens det opprinnelig var tenkt at studenten selv kunne velge praksissted vil nå fakultetet, i tråd med ny forskrift i studietilsynsforskriften, tilby et tilbudstorg med oversikt over praksisplasser. Det gir studentene en bedre formell avtale, og en trygghet for at kvaliteten i praksisperioden blir ivaretatt for både studentene og praksisstedet.

Det blir derfor laget egne gjensidige kontrakter for hver enkelt student og praksissted. Det fører også til at det i denne omgang ikke blir tilbudt praksisperiode i utlandet. 

– De aller fleste praksisplasser vil være på en sykeus i samarbeid med Helse Sør-Øst, hvor studentene får mulighet til å fordype seg innen fag som for eksempel hud, eller øre, nese og hals hvis det er det man er interessert i, forteller Elin Olaug Rosvold, studiedekan for profesjonsstudiet i medisin. 

Informasjonsmøte holdes 11.juni 11:15-11:45 Fredrik Holst hus, møterom 124

  • I modul 8, det siste året på medisinstudiet, har medisinstudentene en 4-ukers valgfri fordypningspraksis på et medisinsk praksissted.
  • Valgri fordypningspraksis er et 5-poengs emne lagt mellom terminene i modul 8, og ikke en del av modulen. 
  • Fakultetet vil gi oversikt over hvilke praksissteder som er tilgjengelig for studentene.
  • Det kan være en klinisk avdeling, et allmennlegekontor, et laboratorium eller andre relevante institusjoner der leger er en vesentlig yrkesgruppe, for eksempel innen forvaltning.

Så håper hun å få på plass flere praksisplasser i primærhelsetjenesten og på andre institusjoner etter hvert.

Noen endringer - kullene deles og begynner forskjellig

Noen endringer blir det for modul 8 før kan de begynne sin valgfrie praksis. Å fordele 220 studenter på like mange praksisplasser samtidig har blitt litt av en administrativ nøtt. Det lar seg ikke gjennomføre. Derfor vil kullene bli delt i to, noe som ble vedtatt i møte med programrådet. Begge kull (vår-kull og høst-kull) skal ha sin elektive periode mellom termin 1 og termin 2 i modul 8.

Det betyr at vår-kullene starter med undervisningen i januar (kalenderuke 2) og den elektive perioden starter i kalenderuke 22 (f.o.m 25.mai). Dette vil også innebære noen strukturelle endringer av termin 1 for vår-kull for å unngå overlapp i enkelte fag.

For høstkullene beholdes modellen slik den var tenkt, hvor elektiv periode er i januar.

Formålet med praksisen er at studentene skal høste kunnskap og erfaringer knyttet til praksisfeltet som gjør dem bedre forberedt på jobben som lege, og reflektere over faglige og etiske problemstillinger ved egen yrkesutøvelse.

Av Christina Heesch
Publisert 9. mai 2019 17:10 - Sist endret 13. juni 2019 10:13