English version of this page

Fornøyde studenter

Tre studenter
Foto: Rambøll/UiO

92 prosent av studenter er fornøyd eller svært fornøyd med utdanningen de har fått ved Det medisinske fakultet. Like mange er i arbeid rett etter endt utdannelse, viser en undersøkelse blant studenter uteksaminert 2014-2018 (pdf).

– At så mange er fornøyd med utdanningen og går rett ut i jobb, sier mye om kvaliteten på utdanningene. I en digitalisert verden kommer endringer hurtig, det er derfor også viktig for oss å fokusere på livslang læring og utvikling, både for studentene og oss som læringssted, sier Eivind Engebretsen, visedekan for postdoktor- og masterprogrammene ved Det medisinske fakultet, og fortsetter:

– Vi har et ansvar for å drive en utvikling som er bærekraftig, som møter ikke bare dagens, men også fremtidens utfordringer. Å utvikle bærekraftige helseutdanninger er kjernen i vår nye søknad om å etablere et Senter for fremragende utdanning.

Forskningsbasert utdanning gir arbeidstilpasning

Undersøkelsen viser også at 97 prosent av studentene ved profesjonsstudiet i medisin mener de bruker kompetanse og ferdigheter opparbeidet gjennom utdanningen ved UiO i jobben sin. Av disse mener 73 prosent av dette er i svært stor grad, og det er nesten 40 prosentpoeng høyere enn resten av UiO-studentene.  

– Det er flott at vi har så fornøyde studenter, som så tydelig blir verdsatt og sett som en ressurs i arbeidslivet. Vi ser det som inspirasjon til å jobbe hardt videre med å levere fremragende utdanning og utvikle både profesjonsstudiet i medisin og masterprogrammene ytterligere, sier Elin Olaug Rosvold, prodekan for medisinstudiet.

Jobb som svarer til forventningene

Nesten 80 prosent mener utdanningen de tok ved Det medisinske fakultet har ført til at de har fått muligheten til å få jobber som svarer til deres forventninger. 96 prosent av de yrkesaktive er i heltidsstilling og 4 prosent er i deltidsstillinger. 70 prosent av de i deltidsstillinger oppgir at dette er selvvalgt.

– Dette viser at vi er i god kontakt med hva som trengs i utdanningene for å mestre arbeidslivet. Vi ser også betydningen av at våre studenter får undervisning fra internasjonalt anerkjente professorer og forskere.Det gir nærhet både til arbeidslivet og et globalt forskningsmiljø, sier Eivind Engebretsen.

Undersøkelsen (pdf) tar for seg flere sider ved studiene og jobbmuligheter. 88 prosent jobber i det offentlige, dette er 28 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for alle studenter som ble utdannet ved UiO i perioden og naturlig siden helse og utdanningssektoren i Norge hovedsakelig er offentlig. 72 prosent jobber innen helse og omsorg, mens 13 prosent jobber med forskning og utdanning.

Les også

Elin Olaug Rosvold: – Valgfrihet som inspirasjon på studiet (leder MED-nytt april 2019)

Av Kaja Haldorsen, kommunikasjonsleder MED
Publisert 23. mai 2019 13:19 - Sist endret 24. sep. 2020 13:58