Fagutvalget knytter studenter og bedrifter sammen

Helseledernes fagutvalg er studentforeningen for alle studenter på både og bachelor- og masternivå innen helseledelse og helseøkonomi.

Helseledernes fagutvalg, gruppebilde

HFU: Består av et utvalg av tillitsvalgte studenter fra Helseledelse og helseøkonomi som representerer alle studenter på master- og bachelornivå. Her ved Pia Sooriyamoorthy, Elisabeth Hannisdahl, Tiril Seppola Reed, Lema Hussaini, Malin Waggestad-Stoa, Brage Midbrød, Jannike Berge Næss.

Helsefag som EU-HEM, HEPMA, HELED og bachelor i helseledelse og helseøkonomi har med et relativt nystartet fagutvalg fått en forening i ryggen som jobber med å gjøre studiehverdagen bedre på et faglig nivå ved å arrangere alt fra bedriftsbesøk til lederseminar.

Førstkommende lederseminar for studenter ved HELED blir arrangert i samarbeid med OUS' karrieredag 7. februar.

– Vår oppgave er å fungere som et bindeledd mellom studentene og administrasjonen, forteller Pia Sooriyamoorthy, leder av Helseledernes fagutvalg (HFU), og Elisabeth Hannisdahl leder av H-Connect i HFU.

Tenk karriere og nettverk allerede nå

Helsefag som EU-HEM, HEPMA og bachelor i helseledelse og helseøkonomi er ikke et rent "helsefag". Det er heller en hybrid løsning mellom fag som helse, økonomi og ledelse med mulighet til å for eksempel fordype seg innen jus og IT. 

HFU blir derfor et viktig bindeledd og en viktig forening som skal fremme synet til studenter med forskjellige faglige interesser innenfor ganske like studieprogram.

– H-Connect er HFUs interne gruppe som jobber med å knytte studentene til bedrifter. De har tidligere hatt representanter fra DNB Healthcare, Aleap, Helse og omsorgsdepartementet, i tillegg til gründer Solvor Magi på besøk, forteller Elisabeth Hannisdahl.

I tillegg arrangerte HFU en karrieredag for studentene på Helseledelse og helseøkonomi (HELED), i samarbeid med Karrieresenteret og Karriereuka på UiO.

Karriereveier for studenter på disse programmene kan være:

 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helsedirektoratet
 • Statens legemiddelverk
 • Folkehelseinstituttet
 •  Primær- og sekundærhelsetjenesten
 • Forskning
 • Kreftforeningen
 •  Legeforeningen
 •  Helseforsikring
 • Helsestartups
 • Legemiddelfirmaer
 • Konsulentfirmaer

– Det er viktig å engasjere seg tidlig, slik at du får mulighet til å bygge nettverket så stort som mulig før du er ferdig med studiene, sier Pia Sooriyamoorthy.

Spesielt for bachelorstudenter som kan oppleve noe mer begrenset med jobbmuligheter, siden det ofte er påkrevd med masterutdannelse. Da er det fint å ha et nettverk som kanskje kan hjelpe deg inn på arbeidsmarkedet.

Arrangerer bedriftsbesøk

Et annet viktig moment er at akademia og næringslivet knytter tettere kontakt for å gjøre studentene forberedt på hva som venter etter studiene, men også for å gi studentene et bedre bilde av hvordan og hva i studiet som er relevant for bedrifter av interesse. Bedriftenes fordel er å knytte kontakt med studenter som kan være potensielle fremtidige arbeidstakere, men også for å holde seg oppdatert på hvilken kunnskap de nyutdannede har.

Karrieredager

– I februar har vi både et bedriftsbesøk til Bayer legemiddelfirma, og et eget innlegg på karrieredagen til OUS med helseledelse som tema. Vi jobber med å få til noe med konsulentfirmaer, og også Helse- og omsorgsdepartementet. Er vi heldige får vi kanskje Bent Høie til å komme til oss, sier Elisabeth Hannisdahl.

– Det er stort behov for helseøkonomer for startups innenfor helse, så dette dette er noe vi vil jobbe mer med, påpeker Pia Sooriyamoorthy. – Vi har internship som valgfag for masterstudentene, og det er flere startups som står på listen over mulige internships. Flere av de uteksaminerte masterstudentene har endt i startups, så det er definitivt noe vi vil forsøke å jobbe med fremover.

– Vår største utfordring er nok å få studentene til å engasjere seg. Av egen erfaring tenker du ofte ikke på andre ting enn å kun komme seg igjennom studiet, men det finnes også en hverdag etter studiet. Vi mener det er viktig at studenter engasjerer seg tidlig for å danne seg et bilde av studiet og eventuelle fremtidige arbeidsgivere. Skaff deg kontakter og dann et nettverk allerede tidlig i studiet, råder lederne i HFU. Foreningen er i tillegg et sentralt verktøy for å få frem ønsker fra studenter med tanke på forbedringer til studiene.

Les mer:

Av Christina Heesch
Publisert 15. jan. 2019 13:00 - Sist endret 11. nov. 2022 15:35