Medisinstudenter søker praksis

Har du en eller flere praksisplasser til våre studenter? Meld inn praksisplasser og forbered medisinstudentene på jobben som lege.   

− Jeg håper at vi kan tilby våre studenter mange spennende praksisplasser i januar - og i årene fremover, sier Elin Olaug Rosvold, prodekan for medisinstudiene ved UiO.

Tre unge studenter ved siden av hverandre

Si velkommen til dine fremtidige kolleger på din avdeling! Julie Stabursvik, Yusuf Ahmed Mirza, Ingeborg Lodden Solberg er klare for praksis. Foto: Ine Eriksen, UiO.

Medisinstudentene er i sitt siste studieår, og du kan ønske din fremtidige kollega velkommen allerede nå.

Fra januar 2020 skal UiO for første gang gjennomføre en fire ukers valgfri fordypningspraksis for medisinstudentene som går siste studieår. Fordypningspraksisen er et eget emne på fem studiepoeng som kommer i tillegg til allerede etablert praksis i studieløpet. Praksisperioden er i januar for høstkull og mai-juni for vårkull.

I praksisperioden skal studentene delta i den vanlige arbeidsrutinen for leger. Formålet med praksisen er at studentene skal høste kunnskap og erfaringer knyttet til praksisfeltet og reflektere over faglige og etiske problemstillinger ved egen yrkesutøvelse.

Nå kommer medisinstudentene - meld inn din praksisplass

Avdelinger får nå mulighet til å introdusere medisinstudentene for arbeid i ulike spesialiteter eller arbeidsområder. UiO er interesserte i alle typer praksisplasser både på sykehus, primærhelsetjeneste og andre institusjoner der det jobber leger.

− Studentene er en viktig ressurs for pasienter og ansatte fordi de på dette tidspunktet i studiet har studentlisens som lege, sier utdanningsleder Knut Lundin.

Medisinstudentene skal inngå i de daglige aktivitetene på praksisstedet, og UiO stiller krav til studentene om at de er tilstede og aktivt deltar i arbeidet som foregår på praksisstedet.

Fra praksisstedet må det foreligge en plan for hva studentene skal gjøre i løpet av de fire ukene, og hver student må ha en veileder.

Påmelding til mulige praksisplasser i januar 2020 står nederst i saken.

Bildet kan inneholde: begivenhet, samfunnet, anlegg.
For første gang gjennomfører vi en valgfri praksisperiode for medisinstudentene i det siste semesteret på studiet. Prodekan for medisinstudiene Elin Olaug Rosvold, administrativ ansvarlig Cecilie Poulsson Krogh, og utdanningsleder Knut Lundin. Foto: Ine Eriksen, UiO.

− Her får avdelingene mulighet til å synliggjøre sitt fagfelt, enten det er nevrologi, øye, poliklinisk småfag, øre-nese-hals eller nyre. Her kan studentene få prøve seg på en spesialitet eller et fagfelt studentene ikke tidligere har vurdert, og hvor de nå får mulighet til å lære mer om gjennom disse fire ukene, utdyper Elin Olaug Rosvold.

− Likevel håper vi det blir mest inspirasjon – for både studenter og praksisstedet. Noen få måneder etter praksisperioden er våre studenter klare for arbeidslivet med nypusset autorisasjon. En god praksisperiode vil gi dem ekstra trygghet i startfasen, avslutter hun.

Trenger flere praksisplasser til studentene

Medisinstudent Julie Stabursvik mener det er flere fordeler ved at studentene har gjennomgått alle store fag, og har midlertidig lisens.

− Vi er nok godt i gang med eksamensforberedelsene på den tiden, og har fagene ferskt i minne. Mange vil på dette tidspunktet ha arbeidserfaring med lisens, og er klare for å utfordres enda mer. Jeg tror vi alle er ivrige på å suge til oss den kunnskapen og lærdommen vi kan mens vi fortsatt har studentkortet på. Mer praksis er noe jeg har savnet i løpet av studietiden, så dette blir bra!

For å få til en viss valgfrihet håper UiO på flere plasser å velge mellom for våre 110 studenter, og oppfordrer derfor til å melde på flere praksisplasser ved hver avdeling.

Påmelding av praksisplasser

Les mer:

Fordypningspraksis i siste studieår

Kontakt for mer informasjon

Av Christina Heesch
Publisert 21. juni 2019 13:47 - Sist endret 23. aug. 2019 12:50