Undervisningspris fra medisinstudentene

Studentene har satt stor pris på professor Ben Davidson sitt engasjement for å veilede og formidle i sitt fag. Han mottar studentenes undervisningspris i modul 6.

mann med diplom og blomster
Foto: Glenny Cecilie Alfsen, UiO

Høstens prisvinner har utmerket seg med et strukturert og engasjerende undervisningsopplegg med forelesninger og kurs.

Professor Ben Davidson har sørget for å formidle det sentrale innen sitt fag på en inspirerende og tidvis humoristisk måte, og har dermed gjort faget mer tilgjengelig og interessant for studentene.

– Han har vist et stort engasjement for studentene ved at han alltid har vært åpen for spørsmål, veiledning og tilbakemeldinger, begrunner studentene i sin avgjørelse.

Modul 6 utgjør det niende semesteret av medisinstudiet ved Universitetet i Oslo og omfatter fagområdene gynekologi, obstetrikk og pediatri, med tilhørende andre fag. Undervisningsspråket er engelsk, og omtrentlig 25 % av studentmassen er innreisende studenter fra andre land.

Om prisen

Alle undervisere og organisatoriske enheter tilknyttet nevnte aktiviteter kan nomineres til undervisningsprisen for Modul 6, uavhengig av stilling eller tilknytning til Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus eller Akershus universitetssykehus.

Alle studenter ved Modul 6 har hatt muligheten til å nominere til årets pris. Beslutningen om tildeling av årets pris fattes med bakgrunn i en avstemming blant alle studentene.

Av Christina Heesch
Publisert 1. mars 2019 13:27 - Sist endret 1. apr. 2019 13:03