English version of this page

Informasjon til bachelor og masterstudenter

Informasjonsbrev sendt på e-post til alle bachelor og masterstudenter ved fakultetet 13. mars.

Studiedekan Eivind Engebretsen.
Studiedekan Eivind Engebretsen. Foto: Øystein Horgmo.

Kjære alle,

Vi er inne i en krevende periode og vi forstår at informasjonsbehovet er stort. Anbefaling fra myndigheter, sykehus og fakulteter endres i raskt tempo og det er ikke lett å orientere seg om hva som er riktig til enhver tid. Vi prøver å være så tydelige som mulig.

Hovedfokuset vårt nå er hvordan vi kan legge gode løp for at dere skal få fortsette og fullføre studiene deres. Den nærmeste tiden vil vi jobbe for at så mye som mulig av undervisning og eksamener kan gå digitalt. Vi vil kunne presentere mer konkrete planer for den digitale undervisningen i løpet av den nærmeste tiden, etterhvert som planene tar mer form.

Vi har åpnet telefonnummeret 22 84 40 10 (dagtid i uken) som dere kan ringe hvis dere har spørsmål om studier og koronaepidemien.

Vi jobber for gode løsninger i en vanskelig og uoversiktlig situasjon for at studiene skal gå så bra som mulig for alle studentene ved Det medisinske fakultet. Vi håper alle tar vare på hverandre og tar kontakt hvis det er noe.

 

Med vennlig hilsen

Studiedekan Eivind Engebretsen

Av Eivind Engebretsen
Publisert 13. mars 2020 17:47 - Sist endret 27. mars 2020 20:58