English version of this page

Viktig informasjon til studenter som er på utenlandsopphold

Informasjonsbrev sendt på e-post til alle studentene ved Institutt for medisinske basalfag (ernæringsstudenter) og ved Institutt for helse og samfunn 14. mars.

Studiedekan Eivind Engebretsen.
Studiedekan Eivind Engebretsen. Foto: Øystein Horgmo.

Kjære student,

Viktig informasjon til studenter som er på utenlandsopphold:

Du har tidligere fått e-post fra oss om korona-situasjonen. Vi vil nå informere om at Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap.  - Se pressemelding fra i dag 14.mars.

UiO vurderer at dette også omfatter utvekslingsstudenter som har et midlertidig opphold i forbindelse med studier.

For retur til Norge ber vi deg kontakte ditt forsikringsselskap med hensyn til å dekke utgifter til billetter osv. Kontakt evt ambassadetjenesten i det landet du er eller UDs operative senter for bistand.

Ved spørsmål ta kontakt med koordinator for utveksling på ditt studieprogram:

For studenter ved BA-programmet i helseledelse og helseøkonomi, studenter ved Health Economics, Policy and Management (HEPMA) og studenter ved European Master in Health Economics and Management (eu-HEM): Ola Magnusson

For studenter i ernæring: Alieu Cham.

For masterprogrammene i Interdisiplinær helseforskning, International Community Health og Avansert geriatrisk sykepleie: Anne-Gunn Thyrum Nilsen

 

Med vennlig hilsen

Studiedekan Eivind Engebretsen

Av Eivind Engebretsen
Publisert 14. mars 2020 13:00 - Sist endret 26. mars 2020 18:30