English version of this page

Informasjon til bachelor og masterstudenter

Informasjonsbrev sendt på e-post til alle bachelor og masterstudenter ved fakultetet 20. mars.

Studiedekan Eivind Engebretsen.
Studiedekan Eivind Engebretsen. Foto: Øystein Horgmo.

Kjære studenter,

Nedenfor finner dere en del viktig informasjon til alle bachelor- og masterstudenter ved Det medisinske fakultet.

Mandag 23. mars skal undervisningen begynne igjen, i digitalt format. Undervisere, pedagoger og IT-folk jobber på spreng for å få det til. Det vil være noe prøving og feiling i starten uansett hvor godt vi planlegger, og det er viktig at vi alle legger godviljen til for at omleggingen skal kunne gå så bra som mulig.

Superbrukere

Til å hjelpe dere i starten har vi en gruppe medstudenter som har fått ekstra opplæring i de forskjellige digitale undervisningsverktøyene.  Disse superbrukerne skal gi støtte - over nettet – til de som vil ha assistanse i å installere programvare eller delta i nettbasert undervisning.

Superbrukerne er:

Martine Villemo Ingebrigtsen på ernæringsstudiene

Dina Glømmi Bergmann på bachelor i helseledelse

Silje Anita Ormåsen på master i helseledelse

Silje Havrevold Henni på master i avansert geriatrisk sykepleie og sykepleievitenskap

Gøril Storvig for de andre master-utdanningene

Fakultetets ekspert på fjernundervisning, professor Per Grøttum har også lagd en brukerveiledning.

Superbrukerne kan kontaktes dersom du har spørsmål vedrørende digital undervisning. Ellers står studiekonsulenter og de andre vanlige kontaktpersonene parat til å hjelpe dere. 

Eksamen

Mange av dere har spørsmål som gjelder eksamen. Vi har ikke alle svarene ennå, men vi lover å gjøre alt vi kan for å legge til rette for at dere skal kunne gjennomføre studiene deres. UiO har bestemt at det ikke vil bli avholdt skriftlig eksamen i Silurveien våren 2020. Fagmiljøene arbeider med å utvikle nye eksamensformer og dere vil få beskjed fra kontaktpersonene ved deres program om hvilke endringer som eventuelt gjøres. Vi vet at mange av dere som er helsepersonell gjør en stor innsats for helsevesenet ved siden av studiene. Vi vil så langt vi kan tilrettelegge gjennom utsettelser og tilpasninger slik at dere som både er studenter og helsepersonell ikke blir skadelidende.

Vi må stå sammen

De siste ukenes hendelser har skapt uro og usikkerhet hos mange av oss. Det kan også føles ensomt og belastende å måtte holde seg mye hjemme og å begrense sosial kontakt. Som studiedekan for BM-studiene har jeg daglig kontakt med deres studentledere i MSU og fagutvalgene, og jeg vil minne om at det bare er å ta kontakt med de tillitsvalgte for studiene deres, om det så bare er for å slå av en prat. Det er også flere fora på Microsoft teams og facebook der man kan holde kontakt med andre studenter. Jeg oppfordrer alle til å bruke disse foraene. Om ikke du selv føler på ensomhet eller isolasjon er det kanskje andre som gjør det. Vi kan komme styrket gjennom dette ved å stå sammen.

Med vennlig hilsen

Studiedekan Eivind Engebretsen

Av Eivind Engebretsen
Publisert 20. mars 2020 13:00 - Sist endret 30. mars 2020 08:07