English version of this page

Informasjon til bachelor og masterstudenter

Informasjonsbrev sendt på e-post til alle bachelor og masterstudenter ved fakultetet 27. mars.

Studiedekan Eivind Engebretsen.
Studiedekan Eivind Engebretsen. Foto: Øystein Horgmo.

Kjære bachelor- og masterstudenter ved Det medisinske fakultet,

Fakultetets og fagmiljøenes hovedfokus den siste uken har vært å få på plass et digitalisert undervisningstilbud på alle programmer. Det er spennende å se hvordan et nytt og digitalt universitet tar form.

Vi arbeider også med en rekke tilpasninger i eksamensordninger slik at det skal bli mulig for dere å ta eksamen til tross for den krevende situasjonen. Programlederne og studiekonsulentene for deres program vil holde dere løpende oppdatert om endringene.

Strukturer studiehverdagen

For mange kan det være utfordrende å strukturere studiehverdagen i denne krevende tiden. Her kommer noen generelle tips som kan hjelpe i en hverdag der vi ikke deltar på ordinær undervisning og omgås andre mennesker på de måter vi er vant til.

  • Sett opp dagsplan/ukeplan på hva som bør gjennomføres og prøv å hold deg til denne. Avtal med en medstudent/venn/familiemedlem om å "melde fra" når du har gjennomført noen av punktene i planen - på den måten blir det en mer forpliktende avtale. Du kan gjøre endringer i planen når du erfarer hva som fungerer og ikke fungerer.
  • Det er viktig å ta hyppige pauser. Intensiv jobbing i 45 min, og pause i 15 min er et godt utgangspunkt, men sett inn en litt lenger pause til lunsj. Sett opp en belønningssystem der du belønner seg selv for egen innsats.      
  • Sørg for å ha en ryddig arbeidsplass med godt lys.    
  • Ha et klart skille mellom arbeidstid og fritid. Når du har fri så har du helt fri.     
  • Forsøk å starte og avslutte arbeidsdagen til samme tid hver dag.
  • Microsoft Teams eller Zoom videokonferanse kan brukes til mye, både faglig og sosialt: Ha kollokvier for å gå gjennom pensum og oppgaver, planlegg en digital lunsj sammen andre, del skjerm på Zoom for å se en film eller jobbe med samme tekst.
  • Sett dere delmål for pensum og læringsmålene – lettere å holde målene dersom du har mulighet til å gjøre en avtale med andre og dele arbeidet med medstudent/kollokviegruppe. For eksempel kan et kapittel deles, og drøfting kan skje i Teams i et gitt/konkret tidspunkt.

Her er lenke til Microsoft Teams og Zoom videokonferanse.

Veiledningsmuligheter

Vi vil også opplyse om at Akademisk skrivesenter på Universitetsbiblioteket er åpent som vanlig, og tilbyr e-veiledning i ulike formater (videosamtale, chat, facebook mv)

Søk & Skriv har filmer, tips og råd til oppgaveskriving.

Hvis noen av dere har behov for studieveiledning så ta kontakt med deres studieveileder.

Vi minner om at informasjon om koronaviruset vil oppdateres fortløpende på disse sidene:

Vi håper alt står bra til med dere. Lykke til med studiene!

Vennlig hilsen

Eivind Engebretsen, Visedekan for postdoktor- og masterprogrammer

Av Eivind Engebretsen
Publisert 28. mars 2020 17:24 - Sist endret 28. mars 2020 17:36