English version of this page

Informasjon til studenter ved MED om koronasituasjonen

I følge helsemyndighetenes oppdaterte retningslinjer er universitetene nå åpne - under forutsetning av at smittevernreglene opprettholdes. Her er UiOs smittevernveileder.  Oppdatert 21. oktober 2020

Det blir undervisning på campus til høsten. Les mer på UiOs informasjonsside om koronasituasjonen

Høstens undervisning

Vi har som mål at undervisningen i størst mulig grad skal følge den normale timeplanen. Dagens smittevernregler med én meters avstand innebærer imidlertid begrensninger i bruk av auditoriene og andre undervisningsrom. Dette betyr blant annet at undervisning i store grupper må gå via Zoom. Vi legger likevel opp til at mye smågruppeundervisning skal foregå ved fysisk fremmøte. Spesielt prioriterer vi kurs, ferdighetstrening, kliniske smågrupper og gruppeundervisning for studenter som er i starten av sitt studium.

For alle studenter gjelder

 • Alle studenter skal gjennomføre smittevernkurs før de møter på campus.
 • Les og sett deg inn i generelle prosedyrer for undervisning i MEDs lokaler
 • Foreta selvscreening mot Covid-19-symptomer, bruk skjema til hjelp for å systematisere hva du skal se etter
 • Studenter skal ikke komme på UiO, praksis eller jobb hvis de er syke eller har symptomer på sykdom.
 • Studenter skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på UiO. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i ett døgn.
 • Studenter i risikogrupper eller som bor sammen med personer i risikogrupper bør studere hjemmefra.
 • Det oppfordres til å gå/sykle og unngå rushtrafikken dersom du må reise kollektivt.

Profesjonsstudiet i medisin

Her finner du spesifikke smittervernsprosedyrer for hver modul i profesjonsstudiet.

Hjemmeisolasjon

Studenter som har bekreftet covid-19 skal være i isolasjon. Se praktisk informasjon om hjemmeisolasjon fra FHI. 

Hjemmekarantene

Studenter som er husstandsmedlem til en person med bekreftet covid19 eller har vært i kontakt med en smittet person i løpet av de siste 10 dagene, skal være i karantene. Se praktisk informasjon om hjemmekarantene fra FHI. 

Utenlandsreiser

Vi henviser til UDs gjeldende reiseinformasjon.

Studenter som i løpet av de siste 10 dager før undervisning på sykehus/helseinstitusjon har vært i røde områder, har karanteneplikt.

For studenter som har vært i reise i et gult land (inkludert Norden)

 • Bruk munnbind under undervisning på campus de første10 dager etter hjemkomst
 • Hvis du skal ha undervisning på sykehus, må du i tillegg til bruk av munnbind, ta covid-19 test etter 7-8 dager.

Mer informasjon

Du kan ringe fastlege, legevakt eller SIO Helse dersom du har spørsmål relatert til egen helse og koronavirus. Dersom du ønsker å benytte SiO Helse som fastlege, må du registrere dette hos Helsenorge.no. Et bytte vil da tre i kraft umiddelbart. Kontakt SiO Helse på: 22 85 33 00.

For generell informasjon om Koronavirus:

 • Informasjon for helsepersonell: 21 07 70 00 (dagtid). Utenom kontortid: 21 07 63 48
 • Informasjon for befolkningen: 815 55 015.
Publisert 29. feb. 2020 16:23 - Sist endret 21. okt. 2020 11:06