English version of this page

Informasjon til studenter ved Det medisinske fakultet om koronavirus

UiOs bygninger er stengt fra 12. mars 2020 kl.18 til etter påske. Studenter og ansatte jobber hjemmefra. Oppdatert 2. april 2020 kl. 22.30

Fra 23. mars går all undervisning ved Det medisinske fakultet digitalt frem til sommeren. Mer informasjon finner du på Mine studier og i timeplanen. Her finner du informasjon fra UIO om å studere hjemme. 

Informasjon for studenter ved Det medisinske fakultet

På grunn av Koronaepidemien har fakultetet innført nye tiltak:

  • Vi jobber med å digitalisere undervisningen og lage gode ordninger for å gjennomføre eksamen.
  • Alminnelige regler for deltakelse på obligatorisk undervisning er inntil videre satt til side. Fakultetet vil komme med løsninger som sikrer studentene den nødvendige undervisning for å gå opp til eksamen.

Anbefalingene kan endre seg raskt. Vi ber alle studenter følge med på informasjon som kommer fra fakultetet. Store endringer vil bli varslet på SMS eller e-post.

Informasjonstelefon til studenter ved MED

Dersom du er student på MED og har spørsmål om hvordan koronaviruset innvirker på studier kan du ringe: 22 84 40 10 (åpen 09.00-15.45 i ukedagene. Stengt i påsken).

Om karantene

Studenter må følge med på Folkehelseinstituttets gjeldende karanteneregler. 

Det skilles mellom to karanteneformer: Hjemmekarantene og hjemmeisolasjon. For begge karanteneformer gjelder obligatorisk fravær fra undervisning og praksis i helsevesenet for å forhindre infeksjon av pasienter.

1. Du er i praksis i modul 5 og 7 på medisinstudiet

Du skal forholde deg til retningslinjene på praksisstedet. Hvis det på grunn av forhold ved praksisstedet blir nødvendig å avslutte praksis, vil du få beskjed.

2. Du er student som i løpet av de siste 14 dagene har vært i smittesituasjon eller vært i områder med vedvarende spredning

  • Studenter som har vært i kontakt med smittede de siste 14 dagene, må være i hjemmekarantene i 14 dager.

  • Studenter som har reist i utlandet (utenom Sverige og  Finland) skal i karantene uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft fra 27. februar. 

  • Ved symptomer, ta kontakt med fastlege, SiO Helse eller legevakt på telefon. Viktig: Ikke møt opp hos legen eller på legevakten, men bli hjemme og ta kontakt på telefon. 
  • Folkehelseinstituttet oppdaterer informasjon om koronaviruset på sine hjemmesider. 

Fraråder alle utenlandsreiser

Det norske utenriksdepartementet fraråder nå alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig frem til 14. april. De ber også alle nordmenn på reise vurdere å komme hjem til Norge på en trygg måte i samråd med sitt reise- eller flyselskap.

Mer informasjon

Du kan ringe fastlege, legevakt eller SIO Helse dersom du har spørsmål relatert til egen helse og koronavirus. Dersom du ønsker å benytte SiO Helse som fastlege, må du registrere dette hos Helsenorge.no. Et bytte vil da tre i kraft umiddelbart. Kontakt SiO Helse på: 22 85 33 00.

For generell informasjon om Koronavirus:

  • Informasjon for helsepersonell: 21 07 70 00 (dagtid). Utenom kontortid: 21 07 63 48
  • Informasjon for befolkningen: 815 55 015.

Generell informasjon og anbefalinger til studenter og ansatte ved UiO

Publisert 29. feb. 2020 16:23 - Sist endret 2. apr. 2020 22:30