English version of this page

Informasjon til studenter ved MED om koronasituasjonen

Fakultetets bygninger vil nå gradvis åpne. Oppdatert 15. mai 2020

Les mer om gjenåpningen av alle Universitetets bygninger på UiOs informasjonsside om koronasituasjonen

Gradvis åpning av campus

Fra 23. mars går all undervisning ved Det medisinske fakultet digitalt frem til sommeren. Dette gjelder også eksamen. Mer informasjon finnes du på Mine studier og i timeplanen. Her finner du informasjon fra UIO om å studere hjemme 

 • Studenter skal fortsatt så langt det lar seg gjøre studere hjemmefra.
 • Masterstudenter og studenter som er tatt opp på forskerlinjen kan benytte Det medisinske fakultets arealer etter avtale med veileder.
 • Fra mandag 18. mai åpnes det for å bestille lesesalsplass i Sophus Bugges hus, Eilert Sundts hus, Idrettsbygningen og Georg Sverdrups hus. Lesesalsplassene er åpne for alle studenter, uavhengig av fakultet og studienivå. Bestilling av plass skjer i TP: Rombestilling. Se mer informasjon om regler for bruk av lesesal her.

Smittevern

 • Alle studenter skal gjennomføre smittevernkurs før dere møter på campus.
 • Studenter skal så langt det er mulig holde 1 meters avstand mellom hverandre når dere oppholder seg i samme lokale. 
 • Studenter skal ikke komme på UiO, praksis eller jobb hvis dere er syke eller har symptomer på sykdom.
 • Studenter skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på UiO. Dere skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Studenter i risikogrupper, eller som bor sammen med personer i risikogrupper bør studere hjemmefra.
 • Det oppfordres til å gå/sykle og unngå rushtrafikken dersom du må reise kollektivt.

Vask hender

 • Før du drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • Når du kommer til UiO
 • Når du har gått gjennom dører som ikke er berøringsfrie eller trykket på knapper i heiser og kortlesere eller lignende.
 • Etter hosting/nysing og tørking av ansikt/nesepussing
 • Etter toalettbesøk
 • Før og etter måltider
 • Etter laboratoriearbeid eller andre aktiviteter hvor ting berøres
 • Ved synlig skitne hender
 • Alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig

Les UiOs smitteveileder 

Hjemmeisolasjon

Studenter som har bekreftet covid-19 skal være i isolasjon. Se praktisk informasjon om hjemmeisolasjon fra FHI. 

Hjemmekarantene

Studenter som er husstandsmedlem til en person med bekreftet covid19 eller har vært i kontakt med en smittet person i løpet av de siste 10 dagene, skal være i karantene. Se praktisk informasjon om hjemmekarantene fra FHI. 

Fraråder alle utenlandsreiser

Det norske utenriksdepartementet fraråder nå alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. De ber også alle nordmenn på reise vurdere å komme hjem til Norge på en trygg måte i samråd med sitt reise- eller flyselskap.

Mer informasjon

Du kan ringe fastlege, legevakt eller SIO Helse dersom du har spørsmål relatert til egen helse og koronavirus. Dersom du ønsker å benytte SiO Helse som fastlege, må du registrere dette hos Helsenorge.no. Et bytte vil da tre i kraft umiddelbart. Kontakt SiO Helse på: 22 85 33 00.

For generell informasjon om Koronavirus:

 • Informasjon for helsepersonell: 21 07 70 00 (dagtid). Utenom kontortid: 21 07 63 48
 • Informasjon for befolkningen: 815 55 015.
Publisert 29. feb. 2020 16:23 - Sist endret 15. mai 2020 16:01