English version of this page

Informasjon til studenter ved MED om koronasituasjonen

Vårens undervisning og eksamener foregår i all hovedsak digitalt. Ved opphold i UiOs arealer er det viktig at smittevernsreglene følges. Her er UiOs smittevernveileder.  

Oppdatert 29. desember 2020

Følg også med på UiOs informasjonsside om koronasituasjonen som jenvlig oppdateres.

Vårens undervisning

Vi har som mål at undervisningen i størst mulig grad skal følge den normale timeplanen. Dagens smittevernregler med én meters avstand innebærer imidlertid begrensninger i bruk av auditoriene og andre undervisningsrom. Dette betyr blant annet at undervisning i store grupper må gå via Zoom. Vi legger likevel opp til at noe undervisning skal foregår ved fysisk fremmøte. Dette gjelder særlig kurs, ferdighetstrening og kliniske smågrupper på profesjonsstudiet i medisin og ernæringsstudiet. 

For alle studenter gjelder

  • Alle studenter skal gjennomføre smittevernkurs før de møter på campus.
  • Les og sett deg inn i generelle prosedyrer for undervisning i MEDs lokaler
  • Foreta selvscreening mot Covid-19-symptomer, bruk skjema til hjelp for å systematisere hva du skal se etter
  • Studenter skal ikke komme på UiO, praksis eller jobb hvis de er syke eller har symptomer på sykdom.
  • Studenter skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på UiO. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i ett døgn.
  • Studenter i risikogrupper eller som bor sammen med personer i risikogrupper bør studere hjemmefra.
  • Det oppfordres til å gå/sykle og unngå rushtrafikken dersom du må reise kollektivt.

Profesjonsstudiet i medisin

Her finner du spesifikke smittervernsprosedyrer for hver modul i profesjonsstudiet.

Master og bachelorstudier ved MED

Master og bachelorstudiene våre er for det meste lagt om til digital undervisning. Kontakt ansvarlig for de enkelte studieprogrammene for mer spesifikk informasjon.

Hjemmeisolasjon

Studenter som har bekreftet covid-19 skal være i isolasjon. Se praktisk informasjon om hjemmeisolasjon fra FHI. 

Hjemmekarantene

Studenter som er husstandsmedlem til en person med bekreftet covid19 eller har vært i kontakt med en smittet person i løpet av de siste 10 dagene, skal være i karantene. Informasjon om hjemmekarantene fra FHI. Merk at det er egne regler for studenter som har praksis ved OUS.

Utenlandsreiser

Vi henviser til UDs gjeldende reiseinformasjon.

Studenter som ankommer Norge fra røde og skraverte områder  har generell karanteneplikt i 10 døgn etter avreise fra slikt område, dette gjelder også all undervisning. Det gjelder også ved mellomlandinger i røde og skraverte land. Bruk av munnbind og/eller negativ test på SARS-CoV-2 opphever ikke denne karanteneplikten. 

For studenter som har vært på reise i et gult område i utlandet gjelder at de skal bruke munnbind ved all nærkontakt med ansatte og medstudenter. I pasientnære situasjoner skal de som før bruke munnbind.

I tillegg skal studenten ta SARS-CoV-2 test 7-8 dager etter hjemkomst, og bruke munnbind ved nærkontakt med ansatte og studenter til negativ test foreligger. Ved symptomer på Covid-19 sykdom eller andre smittsomme sykdommer skal studenten som før ikke møte på studiet - dette gjelder både pasientnær undervisning som annen undervisning.

Mer informasjon

Du kan ringe fastlege, legevakt eller SIO Helse dersom du har spørsmål relatert til egen helse og koronavirus. Dersom du ønsker å benytte SiO Helse som fastlege, må du registrere dette hos Helsenorge.no. Et bytte vil da tre i kraft umiddelbart. Kontakt SiO Helse på: 22 85 33 00.

For generell informasjon om Koronavirus:

  • Informasjon for helsepersonell: 21 07 70 00 (dagtid). Utenom kontortid: 21 07 63 48
  • Informasjon for befolkningen: 815 55 015.
Publisert 29. feb. 2020 16:23 - Sist endret 4. jan. 2021 09:23