English version of this page

Informasjon til studenter ved MED om koronasituasjonen

I følge helsemyndighetenes oppdaterte retningslinjer er universitetene nå åpne - under forutsetning av at smittevernreglene opprettholdes. Her er UiOs smittevernveileder.  Oppdatert 30. oktober 2020

Det blir undervisning på campus til høsten. Les mer på UiOs informasjonsside om koronasituasjonen

Høstens undervisning

Vi har som mål at undervisningen i størst mulig grad skal følge den normale timeplanen. Dagens smittevernregler med én meters avstand innebærer imidlertid begrensninger i bruk av auditoriene og andre undervisningsrom. Dette betyr blant annet at undervisning i store grupper må gå via Zoom. Vi legger likevel opp til at mye smågruppeundervisning skal foregå ved fysisk fremmøte. Spesielt prioriterer vi kurs, ferdighetstrening, kliniske smågrupper og gruppeundervisning for studenter som er i starten av sitt studium.

Vi påpeker at undervisning ikke regnes som et arrangement.

For alle studenter gjelder

  • Alle studenter skal gjennomføre smittevernkurs før de møter på campus.
  • Les og sett deg inn i generelle prosedyrer for undervisning i MEDs lokaler
  • Foreta selvscreening mot Covid-19-symptomer, bruk skjema til hjelp for å systematisere hva du skal se etter
  • Studenter skal ikke komme på UiO, praksis eller jobb hvis de er syke eller har symptomer på sykdom.
  • Studenter skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på UiO. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i ett døgn.
  • Studenter i risikogrupper eller som bor sammen med personer i risikogrupper bør studere hjemmefra.
  • Det oppfordres til å gå/sykle og unngå rushtrafikken dersom du må reise kollektivt.

Profesjonsstudiet i medisin

Her finner du spesifikke smittervernsprosedyrer for hver modul i profesjonsstudiet.

Master og bachelorstudier ved MED

Master og bachelorstudiene våre vil for det meste bli lagt om til digital undervisning. Kontakt ansvarlig for de enkelte studieprogrammene for mer spesifikk informasjon.

Hjemmeisolasjon

Studenter som har bekreftet covid-19 skal være i isolasjon. Se praktisk informasjon om hjemmeisolasjon fra FHI. 

Hjemmekarantene

Studenter som er husstandsmedlem til en person med bekreftet covid19 eller har vært i kontakt med en smittet person i løpet av de siste 10 dagene, skal være i karantene. Se praktisk informasjon om hjemmekarantene fra FHI. 

Utenlandsreiser

Vi henviser til UDs gjeldende reiseinformasjon.

Studenter som ankommer Norge fra røde og skraverte områder  har generell karanteneplikt i 10 døgn etter avreise fra slikt område, dette gjelder også all undervisning. Det gjelder også ved mellomlandinger i røde og skraverte land. Bruk av munnbind og/eller negativ test på SARS-CoV-2 opphever ikke denne karanteneplikten. 

For studenter som har vært på reise i et gult område i utlandet gjelder at de skal bruke munnbind ved all nærkontakt med ansatte og medstudenter. I pasientnære situasjoner skal de som før bruke munnbind.

I tillegg skal studenten ta SARS-CoV-2 test 7-8 dager etter hjemkomst, og bruke munnbind ved nærkontakt med ansatte og studenter til negativ test foreligger. Ved symptomer på Covid-19 sykdom eller andre smittsomme sykdommer skal studenten som før ikke møte på studiet - dette gjelder både pasientnær undervisning som annen undervisning.

Mer informasjon

Du kan ringe fastlege, legevakt eller SIO Helse dersom du har spørsmål relatert til egen helse og koronavirus. Dersom du ønsker å benytte SiO Helse som fastlege, må du registrere dette hos Helsenorge.no. Et bytte vil da tre i kraft umiddelbart. Kontakt SiO Helse på: 22 85 33 00.

For generell informasjon om Koronavirus:

  • Informasjon for helsepersonell: 21 07 70 00 (dagtid). Utenom kontortid: 21 07 63 48
  • Informasjon for befolkningen: 815 55 015.
Publisert 29. feb. 2020 16:23 - Sist endret 30. okt. 2020 11:46