Slik ivaretar vi smittevern på Det medisinske fakultet

Fakultetet arbeider kontinuerlig for å sikre at studenter og ansatte har best mulig smittevern. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i fakultetets smitteverntiltak.

Bildet kan inneholde: mennesker, diagram, team, sittende, illustrasjon.

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Vi oppfordrer studenter og undervisere til å holde seg oppdatert på smitteverntiltakene knyttet til våre ulike undervisningsaktiviteter. Se gjeldende informasjon til studenter i forbindelse med koronautbruddet.

Nå ved semesterstart vil vi spesielt nevne regler knyttet til reiseaktivitet:

  • Alle studenter og ansatte som har vært i røde land har 10 dagers karantene ved hjemkomst.
  • For studenter som har vært i reise i et gult land (inkludert Norden)
    • Bruk munnbind under undervisning på campus de første10 dager etter hjemkomst
    • Hvis du skal ha undervisning på sykehus, må du i tillegg til bruk av munnbind, ta covid-19 test etter 7-8 dager.
  • Studenter og ansatte på UiO kan testes på SiOs teststasjon på Blindern
  • Medisinstudenter kan også testes på OUS etter henvisning fra modulkoordinator 

Vi oppfordrer alle til å bruke munnbind ved reiser på kollektivtrafikk i Oslo-området. Husk også at 1-meters avstand og god håndhygiene er grunnlaget for godt smittevern! 

Velkommen til semesterstart!

Publisert 14. aug. 2020 21:16 - Sist endret 24. sep. 2020 13:57