UiO planlegger for campus på Sørlandet

UiO samarbeider med Sørlandet sykehus for å etablere UiO Campus sør for medisinstudenter.

Forsiden til Sørlandet sykehus HF.

Med økt behov for flere studieplasser til medisinutdanningen ønsker Universitetet i Oslo å etablere campus også utenfor Oslo. Foto: SSHF

Sammen med Sørlandet sykehus utreder UiO nå hvilke deler av medisinstudiet som kan tilbys på Sørlandet.  Planen er at UiO Campus sør skal tilby undervisning i to år av den kliniske delen av studiet, og at de første studentene skal komme til Agder høsten 2023. En desentralisert medisinutdanning er i tråd med Grimstad-rapporten som foreslår å øke antall legestudenter i Norge med 60 prosent innen 2027.

Det medisinske fakultet ved UiO tilbyr allerede praksisplass ved Sørlandet sykehus HF som en del av medisinstudiet. 

2,5 millioner kroner til etablering av medisinutdanning

Med 2,5 millioner kroner i gaver har UiO Campus sør nå fått et godt løft på veien til å bli den første desentraliserte medisinutdanningen ved Sørlandet sykehus, melder Sørlandet sykehus HF i en pressemelding.

– Vi jobber nå med å lage et godt og spennede studieløp for våre studenter, på vår første eksterne campus. Vi har fått meget gode tiilbakemeldinger   fra studentene som har hatt praksis på Sørlandet sykehus, og dette er nyttig for vårt videre arbeid, sier Elin Olaug Rosvold, prodekan for medisinstudiet.

Hun mener engasjementet som vises nå for etablere et godt miljø for medisinstudentene på Sørlandet lover godt for det videre arbeid for å tilrettelegge for en ny campus.

Før UiO campus sør blir en realitet for medisinstudentene ved Universitetet i Oslo skal den faglige planleggingen av undervisningen på plass, men det er ingen tvil om at Sørlandet gjør seg klar til å tilby det beste for studentene. Mer informasjon rundt desentraliseringen av medisinutdanningen vil komme fortløpende, forsikrer Elin Olaug Rosvold.

Les mer

UiO Campus sør har til nå fått 2,5 millioner kroner i støtte

Velkommen til Sørlandet

Skal utdannne flere leger på Sørlandet

Emneord: medisinutdanning, medisin, studier, UiO Campus Sør, Grimstad-rapporten Av Christina Heesch
Publisert 25. aug. 2021 11:41 - Sist endret 25. aug. 2021 11:42