Dekanvalg 2022: Appell til studentene fra team Berg

Se, hør og les om hvorfor Jens Petter Berg er din kandidat i dekanvalget. Støtt universitetsdemokratiet. Bruk stemmeretten din i dekanvalget 7.-14. september!

Film og regi: Morten Skogvold, UiO.

Kjære student ved Det medisinske fakultet!

Som student ved Universitetet i Oslo hadde jeg ingen formening om hva et medisinsk fakultet var, hva det gjorde og hvordan det styres. Jeg forstod at det hadde ansvar for et studium som forhåpentligvis etter seks år ville føre til en medisinsk embetseksamen; og det var omtrent alt.

Så hvorfor bry seg om fakultetet 36 år etter min siste eksamen? Jeg stiller til valg som dekan sammen med mitt team for at du og alle andre som studerer ved ett av fakultetets mangfold av studietilbud, og bruker viktige år av deres unge voksenliv her, skal få best mulige betingelser for læring. Vi vil at studiet som du har valgt, skal være tilpasset slik at du får den kompetanse og kunnskap som samfunnet har behov for.

Jeg stiller til valg sammen med mitt team for å fremme nysgjerrighetsdrevet læring for alle studenter gjennom kreativ og aktiv medvirkning og ved dialog og samspill; mellom studenter og studenter, mellom studenter og lærere og mellom lærere og lærere.

Studenter og lærere skal samarbeide om å bruke fakultetets senter for bærekraft i helseutdanningene for å lage undervisningsmateriell som tar hensyn til at vi har bare én planet. Vi skal utfordres til å tenke globalt ved å få impulser fra land i sør gjennom utvidede muligheter for studenthospitering. Studenter fra ulike profesjonsstudier skal trenes i å samarbeide om felles oppgaver, og dere skal synes som viktige ressurser i forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Vi vil etablere desentraliserte studietilbud i medisin for å øke valgmulighetene for studiested i klinikken. Tverrfaglige tematiske læringsgrupper skal samle lærere fra ulike avdelinger til å koordinere undervisningen innen samme fagområde. Vi skal ha et nært og tett samarbeid med dere studenter og tillitsvalgte slik at også fakultetet kan lære: Hva fungerer godt og hva fungerer ikke så godt for å fremme læring og et godt studiemiljø.

Jeg ønsker at du som student ikke bare tilegner deg faktakunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å utøve et yrke, men at du også er nysgjerrig, ser kunnskapshullene og kan stille de kritiske spørsmålene. Mitt team har «Bærekraftig helseutdanning basert på langsiktig forskning» som visjon. Vi trenger din hjelp og din stemme ved dekanvalget for å kunne realisere visjonen sammen med deg.

Bruk stemmeretten din ved dekanvalget 7.-14. september!

Godt valg!

Vennlig hilsen, Jens Petter Berg

Les mer

Kandidatpresentasjon med forslagsstillereValgprogramTeam Berg

Team Berg

Team Berg. Fra venstre: Jens Petter Berg, Elin Olaug Rosvold, Tom Hemming Karlsen, Stine Marie Ulven og Eivind Engebretsen.

Publisert 2. sep. 2022 13:06 - Sist endret 2. sep. 2022 13:17