Dekanvalg 2022: Appell til studentene fra team Flinstad Harbo

Se, hør og les om hvorfor Hanne Flinstad Harbo er din kandidat i dekanvalget. Støtt universitetsdemokratiet. Bruk stemmeretten din i dekanvalget 7.-14. september!

Film og regi: Morten Skogvold, UiO.

 

Kjære student!

For første gang på 12 år er det mer enn en kandidat som stiller til valg som dekan ved Det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo.

Dette betyr at du som student kan være med på å bestemme hvordan fakultetet skal utvikles framover, og vi håper du bruker denne muligheten.

Studiene som tilbys ved Det medisinske fakultet er blant landets beste og gir deg kompetanse som er verdsatt av samfunn og arbeidsliv. Men tidene forandrer seg raskt, og vi må tilpasse oss. Team Flinstad Harbo vil bidra til å utvikle fakultetet som et fremragende studiested, nå og for framtiden.

For å lykkes med dette trenger vi hjelp fra alle gode krefter. Det er derfor viktig for oss å:

  • være lydhøre overfor studentenes stemme, og vi vil sørge for åpne beslutningsprosesser
  • videreutvikle undervisningsformene og stimulere til fagnær og variert undervisning
  • bidra til at flere studenter integreres i sosiale og akademiske miljøer
  • gi studentene flere valgmuligheter i sammensetningen av utdanningstilbudene
  • sikre at fakultetet bidrar sterkt i de fundamentale samfunnsutfordringene vi står overfor.

Studietiden er en helt spesiell periode i livet. Gjennom valget kan du bidra til å gjøre studietilbudet enda bedre både for deg selv og de som kommer etter deg.

Din stemme teller – bruk den!

Vennlig hilsen Hanne og team Flinstad Harbo

Les mer

Kandidatpresentasjon med forslagsstillereValgprogramTeam Flinstad Harbo 

Bildet kan inneholde: smil, briller, dagtid, briller, synsomsorg.

Team Flinstad Harbo. Fra venstre: Eli Feiring, Magnus Løberg, Hanne Flinstad Harbo, Jan Bjålie og Grete Dyb. Foto: Hanne Flinstad Harbo, UiO

 

Publisert 2. sep. 2022 13:06 - Sist endret 9. sep. 2022 13:07