Frampeik 2022 - Rettferdig forskning

Forskerlinjestudentenes årlige konferanse arrangeres i år av våre studenter.

Lise Andrea Arge

Lise Andrea Arge, forskerlinjestudent ved fakultetet og leder for den nasjonale konferansen Frampeik. Foto: Øystein Horgmo, UiO

MED-nytt har intervjuet Lise Andrea Arge, som leder arbeidet med konferansen Frampeik. I år har konferansen temaet "Rettferdig forskning" og derfor har arrangørene utvidet til å invitere alle Forskerlinjer i hele landet. Med seg i ledergruppen har hun Ida Sofie Rettedal Skjæveland og Anne Sjøbakken Fleiner. De jobber tett med en rekke undergrupper med ulike ansvarsområder.

– Hvordan har dere fordelt arbeidet mellom dere?

– En stor gruppe forskerlinjestudenter er involvert i arbeidet med konferansen. De er i hovedsak fordelt i fire undergrupper med ansvar for henholdsvis PR, økonomi, faglig innhold og det sosiale/administrative aspektet ved konferansen. Gruppene jobber stort sett uavhengig av hverandre, men vi har også hatt enkelte fellesmøter. Vi synes dette har vært en fin måte å organisere ting på. Alle får eierskap til sitt område av konferansen, uten at det blir altfor mye på hver enkelt – vi er tross alt alle travle forskerlinjestudenter med mye annet på agendaen.

– I fjor var det forskerlinjestudentene ved Universitetet i Bergen som arrangerte, men jeg husker godt at det var en fra oss som vant posterkonferansen.  Hva gjorde at du og studiekameratene dine fikk lyst til å ta på dere oppgaven å arrangere i år?

– Ansvaret for å organisere Frampeik er rullerende etter et fast mønster, så vi visste allerede da vi dro til Bergen i fjor at det kom til å være Oslos tur i år. De fleste av de fra Oslo som var med på konferansen i fjor har en eller annen rolle i arrangeringen av årets konferanse. Jeg tror mange synes det er en fin måte å få innblikk i alt som ligger bak det å arrangere en stor forskningskonferanse - og så tror jeg at alle vi som var på Frampeik i fjor syntes det var en hyggelig, interessant og lærerik opplevelse som vi synes det er viktig å være med på å videreføre.

– Hvordan valgte dere årets tema?

– Årets tema ble valgt på et fellesmøte med alle i komiteen. Vi hadde flere aktuelle alternativer, men syntes at «rettferdig forskning» var et tema som favnet bredt og kunne belyse mange interessante aspekter ved ulike typer forskning. Vi tenkte også at det var et tema som ville kunne føles relevant for flere enn bare forskerlinjestudenter innenfor medisin og odontologi.

– Dere har utvidet konferansen, til ikke å bare gjelde medisin, og inviterer nå alle forskerlinjer. Hva tror du dere får ut av det?

– Håpet er at det skal gjøre debattene, samtalene og tilbakemeldingene vi har mulighet til å gi til hverandre under konferansen mer interessante – vi tenker vel at vi har lyst til å forsøke å utvide horisontene våre enda litt mer enn hva vi har fått til gjennom tidligere konferanser begrenset til medisin og odontologi. Vi er også veldig spente på å bli kjent med forskerlinjestudenter fra utdanningsinstitusjoner som kanskje har lagt opp forskerlinjene sine på helt andre måter enn våre fakulteter, og regner med at vi har mye å lære av hverandre både faglig og organisatorisk.

– Hvor mange har meldt seg på til nå? Eller hvor stor kan konferansen bli?

– Per nå har vi 80 påmeldte, og så regner vi med at det blir en del til frem mot påmeldingsfristen 12. september.

Les mer

Se det spennende programmet og meld deg på: www.frampeik.no

Frampeik

 

Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 7. sep. 2022 15:30 - Sist endret 8. sep. 2022 12:25