Få kunnskap om primær immunsvikt sykdommer

I den internasjonale primær immunsvikt-uka arrangeres det fagdag for medisinstudenter.

Immunsviktgruppen ved Barnemedisinsk avdeling, Rikshospitalet OUS i og Norsk Immunsviktforening inviterer til dialog gjennom å gi korte presentasjoner med mulighet for å stille spørsmål.

Primær Immunsviktsykdommer er en gruppe tilstander som er svært sjelden og som varierer i alvorlighetsgrad, når symptomene oppstår. Dette gjelder også hvordan diagnostisere sykdommen, og ikke minst hvilke type behandling som gis og som er tilgjengelig.

22. - 29. april er "PI week" over hele verden, en uke som vi i Norge også vil være med å markere for å skape oppmerksomhet om Primær Immunsvikt sykdommer.

Målgruppe

Medisinstudenter og andre interesserte

Arrangør

Immunsviktgruppen ved Barnemedisinsk avdeling, Rikshospitalet OUS i og Norsk Immunsviktforening inviterer til dialog gjennom å gi korte presentasjoner med mulighet for å stille spørsmål.

Tema for fagdagen:

 • Nyfødt screening – Diagnose – Behandling
 • Primær immunsvikt
 • Nyfødt screening
 • genetisk utreding exome sekvensering
 • Brukerhistorie
 • Overgang barn til voksenavdeling
 • European nursing guidelines for PID
 • Norsk immunsviktforening
 • Livskvalitet
 • CVID
 • Senter for sjeldne diagnoser
 • Norske retningslinjer for diagnostikk og behandling av primær immunsvikt

                                                                     

Publisert 20. apr. 2015 08:27 - Sist endret 21. apr. 2015 10:30