Tverrfaglige karrieredag for helsestudenter

Studenter tar tak for et bedre helsevesen. Nå arrangerer de MedLink-dagen, Norges første tverrfaglige karrieredag for helsestudenter.

 

Mer tverrfaglighet og samarbeid på tvers av yrkesgrupper etterlyses i norsk helsevesen.

Studentene i MedLink har sett seg lei på at snakket om tverrfaglighet ikke følges opp med handling. 

MedLink-dagen arrangeres derfor for å la helsestudentene møte flere relevante arbeidsgivere og vise dem de mulighetene de har som fremtidig helsepersonell.

På MedLink-dagen kommer et bredt spekter av aktører innen helse-Norge, og både det offentlige og private er representert.

Noen av de som stiller på stand på MedLink-Dagen er:

  • Vestre Viken HF
  • Sykehuset Innlandet
  • Oslo Universitetssykehus
  • Nordlandssykehuset
  • Aleris
  • Volvat

Bredt og spennende program

Det blir alumni-paneler der tidligere helsestudenter forteller om sine erfaringer fra arbeidslivet og svarer på spørsmål fra studenter.

Foredrag med Helsedirektoratet og Hans Olav Melberg, professor i helseøkonomi ved UiO, som snakker om “Stemmer det at Norge er verdensmestre i helseutgifter, men ikke helse?”.

Karrieredagen er en viktig plattform for studentene hvor de kan lære mer om de forskjellige rollene i helsevesenet, i tillegg til å være en god rekrutteringsplattform for arbeidsgivere i helsesektoren.

– Bakgrunnen for at vi prioriterer et samarbeid med Medlink, er at vi ser det som viktig for våre medlemmer å bygge kjennskap til sine virksomheter hos helsefagstudenter, sier NHO Service om hvorfor de stiller.

MedLink-Dagen lar både studentene bli kjent med mulige karriereveier og med hverandre.  

Publisert 30. sep. 2015 14:17 - Sist endret 3. juli 2020 13:58