Informasjonsmøte om FORNY StudENT – ny stipendordning for masterstudenter

Forskningsrådet lanserer programmet FORNY StudENT. Programmet skal bidra til at masterstudenter sin forskning skal gi nye bedrifter. Du kan få inntil en million kroner i stipend.

På informasjonsmøtet får du informasjon om midlene som lyses ut, hvordan du kan søke og svar på andre spørsmål du måtte ha knyttet til dette.

Prosjektet er rettet mot studenter som har mindre enn seks måneder igjen til eksamen på mastergradsstudiet og mot studenter som har avlagt mastergradseksamen for mindre enn 12 måneder siden. Under StudENT vil studenter kunne få støtte fra Forskningsrådet for opptil 12 måneder, med inntil 1 mill. kroner totalt. 

Søknadsfristen for stipendet er 23. mai.

Les mer her: Forskningsrådet

Påmelding: Facebook

Publisert 21. mars 2016 13:16 - Sist endret 22. mars 2016 09:40