Skriftlig del av fagprøven

Her finner du informasjon om den skriftlige digitale eksamen som inngår i fagprøven. Den skriftlig digitale delen er basert på eksamensformen som brukes på medisinstudiet.

Om digital eksamen

Praktisk informasjon om skriftlig del av fagprøven

Oppmøte er senest 30 minutter før eksamensstart. Husk å sjekke kandidatnummer i Studentweb på forhånd.

Logg deg på PC-en med ditt brukernavn og passord med en gang du har funnet din plass i eksamenslokalet. Du må i løpet av innloggingen skrive ditt brukernavn og passord ved to anledninger. Ta kontakt med IT-vakt eller eksamensvakt hvis du har problemer med påloggingen.  

 • Lytt til informasjonen som blir gitt over høyttaler.  

Bruk av PC under eksamen

Datamaskinene i eksamenslokalet er satt opp kun for eksamen. Av hensyn til sikkerhet og de kontrollerte formene fagprøven foregår under fungerer de på en litt annen måte enn en vanlig maskin:

 • Annen programvare enn eksamen kan ikke åpnes
 • Skjermbildet eller bilder kan forstørres eller forminskes ved at man holder CTRL-tast nede og bruker scrollerhjulet på datamusa til å forstørre/forminske

Dersom du opplever tekniske problemer

Dersom du opplever at din datamaskin henger seg opp eller fryser, be om hjelp fra IT-ansvarlig. Du vil bli kompensert tiden som går med til å løse problemet.  

Oppgaveformatet

Den skriftlige delen av fagprøven tester klinisk resonnement gjennom oppgaver i MCQ-formatet (Multiple Choice Questions).

Oppgavene er utformet etter et bestemt format. Først en kort tekst med kliniske opplysninger (sykehistorie) ofte ledsaget av laboratorieverdier, røntgenbilde, et EKG eller annet bildemateriale. Deretter følger ett spørsmål og fire svaralternativer. Dette er avkryssingsspørsmål hvor du skal velge ett riktig svar blant flere alternativ. Det riktige svaret skal være det beste av alternativene, men de øvrige alternativene er ikke nødvendigvis direkte feil.

Digital eksamen skal teste kandidatenes evne til å resonnere ut fra kliniske opplysninger. Spørsmålene skal dekke alle kliniske fag inklusive parakliniske fag som radiologi og farmakologi. Normalt er det ikke spørsmål fra medisinske basalfag som anatomi, fysiologi eller medisinsk biokjemi, med mindre slike spørsmål kan settes inn i en klinisk sammenheng.

Hovedvekten ligger innen medisin, kirugi og allmennmedisin. Oppgavene er utformet slik at de skal kunne besvares av en helt nyutdannet lege når hun/han begynner som LIS1. Innen allmennmedisin vil det kunne være spørsmål fra alle kliniske fag som pediatri, dermatologi, ophtalmologi m.m.

Digital eksamen stiller klare krav til evnen å lese og forstå norsk skriftlig. På eksamensdagen er det viktig at du arbeider raskt og kommer gjennom alle oppgavene.

Den skriftlige delen av fagprøven består av ca. 140 MCQ-spørsmål.

Normalt kreves det 65 % riktige svar for å bestå eksamen.

I fasit som legges ut etter prøven, kan du lese begrunnelsen for hvorfor det riktige svaret er rett.

Eksempel

Oppgavene består av en vignett (for eksempel en sykehistorie), et klart formulert spørsmål med ett riktig svar og et varierende antall distraktorer, vanligvis fire.

En 11 år gammel gutt kommer til deg som fastlege. Mor forteller at han har stagnert i vekt, og selv når han spiser langsomt stopper maten stadig opp for ham. Han har uttalte plager med allergi overfor både nøtter og pollen, men er ellers frisk.

Hva vil du primært mistenke hos ham?

 • Reflukssykdom
 • Eosinofil øsofagitt
 • Øsofagusstriktur
 • Øsofagusatresi

Sensur

Etter eksamen analyseres besvarelser og poenggivning med statistiske metoder som kalles psykometri. Analysene legger grunnlaget for vurdering av hvorvidt eksamen tester det den skal teste, som læringsmål (validitet) og om resultatene er pålitelige (reliabilitet). De gir også informasjon om hvordan hver oppgave og hvert spørsmål har fungert. De psykometriske analysene blir gjennomgått i sensurmøte. Spørsmål som av ulike grunner har fungert dårlig, og spørsmål som måtte innholde feil, blir tatt ut før det settes endelige karakterer. 

Innsyn i egen besvarelse

Flervalgspørsmålene på eksamen skal kunne gjenbrukes og derfor vil kun 20 % av fasiten bli publisert i etterkant av eksamen. Fagprøvekandidater som ønsker det, kan komme til fakultetet på Sogn Arena og se gjennom sin egen besvarelse og fasit.

Under innsyn kan du se hvilke oppgaver du har besvart riktig/galt i forhold til fasiten. Hensikten med innsynsordningen er først og fremst at studentene skal kunne vurdere om det har noen hensikt å klage på karakteren, eventuelt klage på formelle feil ved oppgavesettet.

Innsyn i egen besvarelse og fasit vil også kunne bidra til egen læring. Det er ikke anledning til å kopiere eller avfotografere materialet, men du får anledning til å gjøre små notater på et A4-ark som deles ut av innsynsvakt. 

Ved sensur vil du motta en epost med påmelding på innsynsordningen.

  Eksamen i Silurveien

  Publisert 28. feb. 2017 16:27 - Sist endret 30. juni 2020 12:28