Kurs i medisinsk vurdering

Søk på kurs innen vurdering i medisinsk utdanning og få kursutgifter dekket.

Midler fra NOKUTs Utdanningskvalitetspris går blant annet til kompetanseheving innenfor medisinsk vurdering. Du kan søke om å få dekket reise, opphold og kursavgift via utgiftsrefusjon. Tilbudet er rettet mot ansatte ved medisinstudiene i Norge.

Illustrasjonsbilder: Anne Sidsel Herdlevær (UiB) og Øystein Horgmo (UiO).

Hvem kan søke? 

Alle som lager eksamensoppgaver til eksamener ved medisinstudiene ved norske universiteter og/eller lager oppgaver til nasjonal delprøve i medisin kan søke. 
Teknisk-administrative som jobber tett med eksamen kan også søke, selv om de ikke lager oppgaver.  

Hvordan søker du? 

Søknaden bør inneholde: 
•    en kortfattet beskrivelse av din rolle i forhold til eksamener
•    hvilket kurs som er aktuelt
 

Frist: Søknader behandles fortløpende

Spørsmål og søknader sendes til sekretariatet for Felles avsluttende skriftlig deleksamen i medisin, ved Hanne-Guro Aabelvik

Her finner du aktuelle kurstilbud 

Vi oppfordrer deg til å søke om plass på ett av kursene. På grunn av COVID19-situasjonen er flere av kursene gjort om til online-kurs.

Gå inn på lenkene under til de ulike kurstilbyderne for å lese mer om aktuelle kurs. 

Essential Skills in Medical Education i regi av AMEE

Introduksjon i oppgaveskriving både MCQ og OSCE-stasjoner. Både online og samlingsbaserte kurs.

Liste over ulike kurs på AMEEs nettsider. 

Health Professionals Assessment Consultancy 

Introduksjon i oppgaveskriving både MCQ og OSCE-stasjoner.

Liste over ulike kurs på HPACs nettsider.

European Board of Medical Assessors (EBMA) 

Introduksjon til vurdering i helsefag og bruk av psykometri i vurdering i helsefag. 

Liste over aktuelle kurs som tilbys. 

 

Publisert 28. feb. 2019 08:28 - Sist endret 13. mai 2022 14:53