Kompetanse

Våre ulike studietilbud gir deg både en teoretisk og praktisk kompetanse innen helsefag og medisin. Profesjonsstudiene gir deg spesifikke, praktiske ferdigheter og grunnnleggende kunnskap før du som student kan entre yrkeslivet.

Yrkesrettet kompetanse

5-årig master i ernæring og profesjonsstudiet i medisin gir deg en yrkesrettet kompetanse.

Praksis

Praksis i løpet av studiet gir deg nødvendig kompetanse før du skal ut i arbeidslivet.

Faglig og generell kompetanse

Våre ulike bachelor- og masterprogram gir deg en fagspesifikk kompetanse som beskrives nærmere under programsidene.

Ved alle våre program opparbeider du deg en bred og generell kompetanse.

Kommunikasjon og formidling

 • Kommuniserer godt muntlig
 • Presenterer tydelig og klart til ulike målgrupper
 • Skriver godt
 • Framstiller komplekse problemstillinger på en klar måte

Metode

 • Finner og setter sammen informasjon fra ulike kilder
 • Definerer relevante og gode problemstillinger
 • Analyse

Tenker analytisk

 • Ser sammenhenger og tenker overordnet
 • Utviklingsorienterte
 • Vurderer konsekvenser av ulike strategier

Arbeidsliv

 • Gode til å tilegne seg ny kunnskap
 • Selvstendige og flinke til å organisere egen arbeidshverdag
 • Jobber godt i team
 • Egner seg i alle former for kunnskapsintensiv virksomhet
Publisert 5. apr. 2011 19:18 - Sist endret 23. jan. 2015 20:30