Kompetanse

Ved fullført medisinstudium skal studentene ha grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og mellommenneskelige holdninger for å arbeide som lege i og utenfor sykehus, og samtidig ha et grunnlag for spesialistutdanning eller for forskning.

Smilende lege foran bygning
Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Medisinstudiet får ny studieplan fra høsten 2014.

Det arbeides med læringsmål og læringsutbytte for nye emner våren 2014.

Publisert 5. apr. 2011 19:18 - Sist endret 15. mars 2019 08:02