Praksis

Praksis er integrert i flere av fakultetets studieprogrammer, og er en naturlig del av de profesjonsrettede studier.

Praksis i studietiden gir deg

  • nødvendig erfaring i møte med yrkeslivet.
  • viktig kompetanse, som igjen kan påvirke ditt senere yrkesvalg/spesialisering.
  • innsikt som igjen gir økt forståelse av den teoretiske og faglige delen av studiet.
  • kunnskap om kommunikasjon og samhandling i helsevesenet.

 

Publisert 5. apr. 2011 19:18 - Sist endret 9. apr. 2019 12:39