Stipend og sommerskoler

Publisert 19. aug. 2021 08:49

Studentsamskipnaden SiO har fått midler fra Kunnskapsdepartementet for å gi studenter, foreninger og læresteder et skikkelig boost! Nå kan du søke om støttetil aktiviteter og lønn.

Publisert 29. mars 2021 13:40

OXLO mentorordning er et tiltak som bidrar til økt rekruttering av ansatte med flerkulturell bakgrunn til lederstillinger og stillinger som krever høyere utdanning.