Oxlo mentorordning

OXLO mentorordning er et tiltak som bidrar til økt rekruttering av ansatte med flerkulturell bakgrunn til lederstillinger og stillinger som krever høyere utdanning.

Masteroppgaven skal handle om utfordringer og forskningsspørsmål av interesse for kommunen, og ha relevans for målsettingene som er satt for det kommunale tjenestetilbudet i Oslo.

Mentorordningen gir masterstudentene:

  • en mentor i en kommunal virksomhet
  • oppfølging i et mentorprogram
  • faglig og praktisk bistand i forbindelse med masteroppgaven
  • muligheten til kortvarige vikariater og oppdrag
  • nettverk
  • kunnskap om Oslo Kommune som arbeidsplass

Søknadsfrist er 9. april 2021

Mentorene for OXLO-studentene jobber i bydeler, etater, foretak og byrådsavdelinger i Oslo kommune, og i selskaper kommunen eier eller samarbeider med.

Oslo kommune tilbyr masterstudenter med flerkulturell bakgrunn en mentor som kan bidra med nyttig erfaring fra arbeidslivet inn arbeidet med masteroppgaven.

Søk om deltagelse i mentorordningen her

 

Kontakt ved Universitetet i Oslo

Knutepunktet – Lucy Smiths hus

Nirmala Eidsgård

 

 

Publisert 29. mars 2021 13:40 - Sist endret 29. mars 2021 13:40