Studentenes tiltakspakke

Studentsamskipnaden SiO har fått midler fra Kunnskapsdepartementet for å gi studenter, foreninger og læresteder et skikkelig boost! Nå kan du søke om støttetil aktiviteter og lønn.

SiO har mottatt 28 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet som skal benyttes til å skape sosiale møteplasser for våre studenter. Studenter, kollokviegrupper, foreninger og læresteder kan søke om støtte. 

SiO forvalter midlene, og de har også ansatt studenter som blant annet hjelper til med å skrive søknader. 

Det gjenstår omlag 19 mill. til utdeling og midlene må benyttes innen utgangen av 2021. Det er ingen søknadsfrist og kort behandlingstid på søknadene.

Både studenter og ansatte kan å søke på midlene fra Studentenes tiltakspakke. 

Se mer og søk studentenes tiltakspakke her

Publisert 19. aug. 2021 08:49 - Sist endret 1. des. 2021 12:38