Jobbmuligheter som ferdig lege

Etter endt studium kan du arbeide klinisk eller administrativt. Du kan også spesialisere deg. Medisinstudiet kvalifiserer for forskerutdanning som fører fram til doktorgrad (ph.d).

Jente på legeundersøkelse
Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Som ferdig lege kan du arbeide klinisk, for eksempel i allmennpraksis, privat spesialistpraksis, på sykehus eller i kommunehelsetjenesten.

Er du spesielt interessert i forskning, eller har du tatt Forskerlinjen? Da er det muligheter for en fremtidig forskerkarriere.

Det finnes relevante, administrative jobber i for eksempel Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn eller helsevesenet for øvrig.

Mange velger også å reise ut og arbeide som lege i andre land.

Turnusordning for leger

Helsedirektoratet kan svare på henvendelser om turnusordning for leger.

Spesialisering

Legeforeningen informerer om spesialistutdanning for leger. Se gjerne oversikt over spesialiteter.

Spesialistgodkjenning

Du søker om spesialistgodkjenning i Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har også ansvar for resertifisering av allmennleger. Se gjerne

Forskerkarriere

Ph.d.-programmet og Forskerlinjen i medisin utgjør de to formaliserte forskerutdanningene ved Det medisinske fakultet. Se også nærmere informasjon om forskerkarriere og forskning fra UiO.

Publisert 8. des. 2015 10:51 - Sist endret 15. mars 2019 08:03