Kontakt oss

Alle søknader om tilrettelegging på eksamen/undervisning, ulike permisjonssøknader eller lignende:

 

Øvrige henvendelser kontakt MED-studieinfo eller programmets studiekonsulent. Se nedenfor

Søknader med sensitive personopplysninger skal sendes til Det medisinske fakultet, Studieseksjonen, Postboks 1078 Blindern, 0316 Oslo, eller leveres på Sogn Arena, Klaus Torgårds vei 3, Det medisinske fakultet, 2.etg. i resepsjonen.

Søknader uten sensitivt innhold kan sendes via epost til postmottak@medisin.uio.no

 

Helseledelse og helseøkonomi (bachelor)

Studiekonsulent: Merita Emini Raza

helsam-studentinfo@helsam.uio.no

Institutt for helse og samfunn 

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Klinisk ernæring (5-årig master)

 

Studiekonsulent: Marielle Veneranda Bjerke

m.v.bjerke@medisin.uio.no

Institutt for medisinske basalfag

Avdeling for ernæringsvitenskap

For begrunnelse av eksamensresultat send epost til postmottak@medisin.uio.no

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master)

Studiekonsulent Siv Støfring Le Page

helsam-studentinfo@helsam.uio.no

Institutt for helse og samfunn

Avdeling for sykepleievitenskap

European Master in Health Economics and Management (master)
 

Programside

Studiekonsulent Ola Magnusson

helsam-studentinfo@helsam.uio.no

Institutt for helse og samfunn 

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Health Economics, Policy and Management (master)

Studiekonsulent Mari Elisabeth Mjøen

helsam-studentinfo@helsam.uio.no

Institutt for helse og samfunn 

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Helseadministrasjon (erfaringsbasert master)

Studiekonsulent Michgona Artykova

helsam-studentinfo@helsam.uio.no

Institutt for helse og samfunn 

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Tverrfaglig helseforskning (master)

Studiekonsulent Lill Kathrine Løvendahl

helsam-studentinfo@helsam.uio.no

Institutt for helse og samfunn 

Avdeling for helsefag

International Community Health (master)

Studiekonsulent: Birthe Neset

helsam-studentinfo@helsam.uio.no

Institutt for helse og samfunn 

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse