English version of this page

Studieveiledning

Hvis du har spørsmål om studieprogrammet ditt eller andre studiespørsmål og ønsker å drøfte forhold knyttet til dine studier kan du bestille en studieveiledningstime.

Veiledningssamtalen

Veiledningssamtalen kan dreie seg om valg av studier, godkjenning av tidligere avlagt utdanning, veien videre etter studiene, lover og regler du må forholde deg til som student, tilrettelegging av studiehverdagen med mer.

Studieveileder forventer at du setter deg inn i det som finnes av relevant informasjon på nettsidene om det temaet du ønsker å diskutere før du kommer til veiledning. På den måten får du størst mulig utbytte av av veiledningen.

Universitetets serviceerklæring gir en oversikt av hva du kan forvente av studieveileder, samt hva studieveileder forventer av deg som student.

I en studieveilederssamtale er det du som er eksperten på deg selv. Studieveilederen sin oppgave er å hjelpe deg med informasjon slik at du kan ta veloverveide, selvstendige avgjørelser om forhold i ditt studieløp. Studieveileder skal ikke ta avgjørelser for deg. 

Hvor får du veiledning?

Publisert 17. okt. 2011 10:25 - Sist endret 8. okt. 2019 18:07