Nasjonal studentutveksling på medisinstudiet

Fra vår 2017 blir Nasjonal utveksling på medisinstudiet avviklet.

Ordningen med Nasjonal utveksling av medisinstudenter mellom om de fire medisinske fakultetene ved Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB), Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og Universitetet i Tromsø (UiT), gjelder fram til og med høsten 2016. Søknadsfristen for utveksling høst 2016 var 15.mars 2016.

Publisert 17. aug. 2012 09:58 - Sist endret 24. mai 2018 10:41