Utsatt studiestart

Hvis du har fått tilbud om opptak til et studieprogram, men ikke kan begynne på studiet det semesteret du har fått opptak, må du søke om utsatt studiestart.

Enkeltemnestudenter kan ikke søke utsatt studiestart.

Hvem kan søke?

Du kan søke om utsatt studiestart i ett eller to semestre på grunnlag av:

  • Avtjening av militær- eller siviltjeneste
  • Fødsel/ adopsjon
  • Langvarig sykdom

Hvis du får innvilget utsatt studiestart, skal du ikke semesterregistrere deg, betale semester- og kopiavgift, bekrefte utdanningsplanen, søke om undervisningsopptak eller melde deg til eksamen.

Hvordan søker du?

Søknad sendes til postmottak@medisin.uio.no.

Søknader om utsatt studiestart må dokumenteres (innkalling fra Vernepliktsverket, legeattest eller annen relevant dokumentasjon).

Ett semesters utsettelse

Studenter som har blitt innvilget utsatt studiestart ett semester, starter studiene på vanlig måte etter jul. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert på gjeldende frister for å melde deg opp til emner og semesterregistrere deg. Du bør også ta kontakt med studieadministrasjonen før du tar fatt på studiene for å skaffe deg tilstrekkelig studieinformasjon.

Utsatt studiestart i ett semester er kun mulig dersom studieprogrammets struktur eller særskilte regler ikke er til hinder for det, og innvilges ikke for Profesjonsstudiet medisin.

To semestres utsettelse

Studenter som har blitt innvilget utsatt studiestart i to semestre, må av administrative årsaker søke på nytt via Samordna Opptak. Du er sikret opptak, men vil uansett få et tilbudsbrev som må besvares innen gitt frist.

 

 

Publisert 22. mars 2011 09:13 - Sist endret 29. aug. 2012 15:45