Utsatt studiestart

Hvis du har fått tilbud om opptak til et studieprogram, men ikke kan begynne på studiet det semesteret du har fått opptak, må du søke om utsatt studiestart.

Enkeltemnestudenter kan ikke søke utsatt studiestart.

Hvem kan søke?

Du kan søke om utsatt studiestart i ett, to tre eller fire semestre på grunnlag av:

  • Avtjening av militær- eller siviltjeneste
  • Fødsel/ adopsjon
  • Langvarig sykdom

Hvis du får innvilget utsatt studiestart, skal du ikke semesterregistrere deg, betale semester- og kopiavgift, bekrefte utdanningsplanen, søke om undervisningsopptak eller melde deg til eksamen. Derimot må du takke ja til tilbudt plass gjennom Samordna opptak.

Hvordan søker du?

Søknad sendes til postmottak@medisin.uio.no.

Søknader om utsatt studiestart må dokumenteres (innkalling fra Vernepliktsverket, legeattest eller annen relevant dokumentasjon).

Dersom dokumentasjonen inneholder sensitiv informasjon, skal den sendes per post: 
Det medisinske fakultet, Studieseksjonen, Postboks 1078 Blindern, 0316 Oslo

Vi har ikke noe eget skjema for å søke utsatt studiestart. Søknaden bør inneholde fullt navn, adresse, fødselsdato, søkernummer hos Samordna opptak, i tillegg til hva du har kommet inn på, og hvorfor du søker utsettelse.

Søke på nytt hos Samordna opptak

Det vil gå fram av vedtaksbrevet at studenter som har blitt innvilget utsatt studiestart, av administrative årsaker må søke på nytt via Samordna Opptak. Du er sikret opptak dersom du følger prosedyrene i opptaket og laster opp vedtaket, men vil uansett få et tilbudsbrev som må besvares innen gitt frist. Unntaket er studenter som får utsettelse fra høst til vår, som følger informasjonen i vedtaket.

 

 

Publisert 22. mars 2011 09:13 - Sist endret 21. juli 2020 16:28