Arbeidet med e-læringsressurser

Fra høsten 1993 har det ved UiO blitt utviklet multimedia læreprogrammer for læring av praktiske ferdigheter som en del av undervisningen ved fakultetet. Lyd, tekst, bilder, animasjoner og video benyttes for å illustrere forskjellige praktiske prosedyrer.

Har du et e-læringsprosjekt du vil realisere?

Hvert år lyses det ut midler til e-læring ved fakultetet. Mange forskere og lærere engasjerer seg hvert år i utviklingen av nye ressurser.

Ta kontakt med e-laring@medisin.uio.no ved interesse for e-læringsprosjekter.

Organisering av e-læringsprogrammene

Presentasjonen av e-læringsressursene er tilpasset ulike brukergrupper, slik det fremgår av menyen over. E-læringsprogrammene våre er dog i hovedsak utarbeidet og organisert etter oppbygningen av medisinstudiet. Medisinstudiet er delt inn i 30 fagområder med undervisning fordelt over 12 semestre. Hvert fag har egne fagsider som beskriver fagets fordeling i semestrene. En undervisningsleder i hvert fag er ansvarlig for fagplanene. Som all organisering er dette en konstruert inndeling som ikke passer like godt i alle sammenhenger.

Andre ressurser

Ferdighetssenteret

Mine Studier, som gir tilgang til personlig timeplan, ressurser tilknyttet undervisning, beskjeder og studieinformasjon.

Publisert 19. mai 2011 11:12 - Sist endret 10. nov. 2017 11:27