Seminar om avvik og feil

I Modul 8, MED6800 har vi et overlevelseskurs med vekt på å øve på håndtering av ting som går galt. Studentene møter leger, pasienter og pårørende som har erfaringer med slike situasjoner, og utfordres på hvordan de selv vil håndtere dem. Ombud, Helsetilsynet, Norsk Pasientskadeerstatning, pressen og kvalitetsansvarlige ved sykehus vil gi studentene oppgaver basert på virkelige hendelser.

Publisert 30. aug. 2012 23:58 - Sist endret 5. des. 2016 08:12