Kunnskapshåndtering

Undervisningen i kunnskapshåndtering kommer i form av et ukeskurs i 7. semester og undervisningsdager i 10. og 11. semester.

Undervisningen i kunnskapshåndtering skal gjøre deg i stand til selvstendig å stille presise faglige spørsmål, vite hvilke forskningsdesign som egner seg til å besvare ulike typer spørsmål og hvor du skal søke etter forskningsbasert informasjon. Du forventes også kunne vurdere sannhetsverdien og relevansen av det du finner.

God kvalitet forutsetter at tjenestene er basert på et oppdatert og et best mulig kunnskapsgrunnlag. Når man planlegger et kvalitetsforbedringsprosjekt er det svært viktig at man tidlig i prosessen avklarer om det er belegg for at et tiltak har effekt på kvaliteten (som for eksempel om det å innføre tiltak for å bedre håndhygiene har betydning for forekomsten av sykehusinfeksjoner).

Ressurser:

Publisert 1. okt. 2011 23:00 - Sist endret 20. mai 2020 13:14