Beskrivelser av forventet læringsutbytte i KLoK

Læringsmålet for faget KLoK er at du skal tilegne deg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen kunnskapsbasert praksis, ledelse og kvalitetsforbedring, slik at du blir i stand til å utøve legeyrket på en profesjonell måte, som fagperson og som deltaker i flerfaglige grupper og team. KLoK undervises i flere semestre, med hovedtyngden på 3. året (kurs i studiedesign og kunnskapshåndtering) og i de to siste modulene i studiet. 

Hva lærer du i KLoK?

Modul 3

7. semester

Modul 7

11./12. semester/modul 8

 

Publisert 31. mai 2011 19:07 - Sist endret 18. aug. 2016 18:22