Tidligere eksamensoppgaver

  • Avansert geriatrisk sykepleie

  • European Master in Health Economics and Management

  • Health Economics, Policy and Management

  • Helseadministrasjon

  • Helseledelse og helseøkonomi

  • Tverrfaglig helseforskning

  • International Community Health

  • Klinisk ernæring

  • Medisin

  • Sykepleievitenskap

Publisert 16. mai 2018 13:13 - Sist endret 9. juli 2020 15:45