English version of this page

Informasjon til bachelor og masterstudenter

Kjære studenter på Det medisinske fakultet

På grunn av stor smittespredning, har byrådet fra mandag 9. november kl. 24.00 innført en sosial nedstengning av Oslo. 

Vi vil understreke at universitetet, inkludert bibliotek og lesesaler, fortsatt er åpent.

De ansvarlige for de enkelte studieprogrammene vil komme med mer spesifikk informasjon ved behov og hvis det blir endringer. Følg derfor med på Mine studier og e-post.

Arrangementer

Byrådet har lagt ned forbud mot arrangementer og kultur- og fritidsaktiviteter innendørs.  Det betyr at foreningsaktivitet, kor og orkestre må avlyse sin virksomhet. Les mer om UiOs oppdaterte smitteregler her. Tiltakene vil i første omgang vare i tre uker.

Vi synes alle det er leit at det har blitt behov for ytterligere nedstengning. Fakultetet vil legge til rette for at resten av semesteret skal kunne gjennomføres på en god måte. Hvis dere har spørsmål knyttet til undervisning eller eksamen, bes dere ta kontakt med studiekonsulenten på studieprogrammet.

Vi vi også minne om allmøtet onsdag 11.11. kl. 17, der forsker Gunnveig Grødeland vil snakke om koronapandemien og arbeidet med å finne en vaksine. Invitasjon til Zoom-møtet er sendt i egen e-post.

Dere finner informasjon om arrangementet på vår informasjonsside Studienytt. Siden oppdateres jevnlig med nyheter for studentene ved fakultetet.  

Vi oppfordrer dere til å holde kontakten med hverandre på zoom også utenom den oppsatte undervisningen, og til å ta godt vare på dere selv og hverandre gjennom denne vanskelige tiden.

 

Vennlig hilsen

Eivind Engebretsen

Studiedekan for bachelor- og masterstudiene

Publisert 9. nov. 2020 18:53 - Sist endret 9. nov. 2020 19:57