Informasjon til medisinstudenter

Kjære studenter på medisinstudiet

På grunn av stor smittespredning, har byrådet fra mandag 9. november kl. 24.00 innført en sosial nedstengning av Oslo. 

Vi vil understreke at universitetet, inkludert bibliotek og lesesaler, fortsatt er åpent. 

Det meste av undervisningen og eksamener på Det medisinske fakultet er allerede omgjort til digitalt format, men det er behov for noen mindre endringer, se nedenfor.  

Undervisning i medisin

Disseksjon, kliniske smågrupper og ferdighetstrening går som normalt med høyt fokus på smittevern. 

  • Eksamen går som planlagt, slik dere er informert om fra deres modulledelse. To kontinuasjonseksamener i Silurveien vil bli gjennomført. Her er det høy beredskap på smittevern. Studentene det gjelder, vil få god informasjon. 
  • LSB-grupper i Modul 1, termin 1 blir digitale. Se egen e-post fra modulleder.
  • Klinisk kommunikasjonsundervisning i smågrupper for studenter i Modul 2 blir digital. Se egen e-post fra modulledelsen.

Hvis det blir behov for flere endringer i undervisningen, vil det komme direkte informasjon til det enkelte kull fra modulledelsen. Følg med på Mine studier og e-post.  

For studenter i kliniske moduler

Oslo universitetssykehus krever at det går minst 14 dager fra symptomer/positiv test før man kan møte opp på sykehuset: Dette fordi ansatte og studenter vil kunne komme i nær kontakt med spesielt sårbare pasienter. Følgende regler gjelder ved OUS:

  • Studenter og ansatte kan gå på jobb etter 7 dager med symptomfrihet, men tidligst 14 dager etter symptomdebut.
  • Asymptomatiske som har testet positivt, kan avslutte isoleringen når det er gått 14 dager etter prøvetakingsdatoen som ga positiv test.
  • VED PÅVIST COVID-19: Oslo universitetssykehus krever at det går minst 14 dager fra symptomer/positiv test før man kan møte opp på sykehuset.

Ahus har per i dag ikke de samme strenge reglene. Det kan være forvirrende med ulike regler, men vi minner om at ved undervisning og klinisk praksis på sykehus/helseinstitusjoner er det alltid institusjonens egne regler som skal følges. 

Arrangementer

Byrådet har lagt ned forbud mot arrangementer og kultur- og fritidsaktiviteter innendørs.  Det betyr dessverre at foreningsaktivitet, kor og orkestre må avlyse sin virksomhet. 
Les mer om UiOs oppdaterte smitteregler her. Tiltakene vil i første omgang vare i tre uker.

Vi synes alle det er leit at det har blitt behov for ytterligere nedstengning. Fakultetet vil legge til rette for at resten av semesteret skal kunne gjennomføres på en god måte. Har spørsmål knyttet til undervisningen, ta kontakt med modulkoordinator.
Sammen med studentene vil vi i studieledelsen arbeide for å finne tiltak som kan bedre den sosiale siden ved studentlivet som nå påvirkes i enda større grad.  

Allmøte for alle studenter ved fakultetet

Vi vil minne om allmøtet onsdag 11.11. kl. 17.00, der forsker Gunnveig Grødeland vil snakke om koronapandemien og arbeidet med å finne en vaksine. Invitasjon til Zoom-møtet er sendt i egen e-post.

Dere finner informasjon om arrangementet på vår informasjonsside Studienytt. Siden oppdateres jevnlig med nyheter for studentene ved fakultetet.  

Vi oppfordrer dere til å holde kontakten med hverandre på zoom også utenom den oppsatte undervisningen.  Husk også at det er viktig å komme seg litt ut i den friske høstluften.

Vi ønsker dere alt godt i den nye situasjonen som har oppstått, og vi håper dere klarer å ta godt vare på dere selv og hverandre!   

 

Med beste hilsen 

Elin O. Rosvold
Prodekan for medisinstudiet ved Det medisinske fakultet

Publisert 9. nov. 2020 18:29 - Sist endret 9. nov. 2020 19:56