Møte mellom MSU/MFU og Studiedekanene

Referat fra møte mellom MSU, MFU og studiedekanene 25. november 2020

Tilstede: Prodekan BM Eivind Engebretsen, Prodekan medisin Elin O Rosvold, Amanda Rose (MSU), Agnes Karlseng (MFU), Cecilie Krogh (referent)

StudentBEST på medisinstudiet

 • Positive tilbakemeldinger generelt
 • Noen studenter har vært bekymret vedrørende at noen har møtt opp medsymptomer, eller om noen har latt være å delta og skyldt på symptomer.
 • Simuleringen ble gjennomført med det smittevernet som var mulig, likt som annen klinisk undervisning
 • Utfordring var mer rundt reiseveien enn selve gjennomføringen
 • Små grupper fordi en del sykepleiere hadde trukket seg
 • Det er ikke mulig å gjennomføre StudentBEST for de som ikke møtte pga symptomer
 • Spørsmål om H16 + V16 kan få ta igjen HLR undervisning i pediatri – kunne dette komme inn som en post i StudentBEST for disse kullene?

Undervisning våren medisin

 • Det avklares i disse tider om forelesninger og seminarer skal gå digitalt. Det blir da ikke reversibelt, da rommene blir booket opp til annen aktivitet
 • Satser på at man skal kunne gjennomføre fysisk undervisning på samme måte som denne høsten.

Eksamen våren

 • I hovedsak vil eksamen foregå digitalt hjemme og på zoom
 • De kliniske eksamenene skal forsøkes å gå fysisk
 • Formative underveisvurderinger skal ses på

Studiestart vår 2021 medisin

 • Utfordrende å gjennomføre med dagens smittesituasjon og regler. Må deles i mindre grupper.
 • Viktigst å ha fokus på å tilrettelegge for fysiske møteplasser slik at studentene skal bli kjent, mindre fokus på fest
 • Kan behøve hjelp til å rekruttere faddere, samt tenke nytt. Det blir ingen tradisjonell fadderuke.

Innreisende utvekslingsstudenter

 • Masterprogrammene tilbyr digital undervisning til utvekslingsstudentene
 • SIO kan ikke gi innreisende utvekslingsstudenter bolig, uavklart hvordan dette løses, saken er løftet til UIO ledelsesnivå. Må vurdere avlysning.

Annet

 • Hvem bestemmer hva i studiesaker i BM-studiene? Behov for veikart og oversikt over kommandolinjer.
 • Ernæring – vil komme med en oversikt over undervisning de er redd de ikke får tatt igjen. Dette vil bli formidlet til fakultetsledelsen.
 • Kulltillitsvalgt medisin modul 4 – fortsatt sliter forelesere med manglende zoom-kompetanse, og ressurser ligger ikke ute
 • Behov for enda mer kurs blant undervisere i zoom. LINK lager en ressursside for Høyskoler og Universiteter www.bedreundervisning.no
 • Gjennomgang av pengebruk rundt studentaktiviteter, verv etc, behov for å gå opp noen prinsipper
 • Oslo2014 kvalitetsløftet – prosjektgruppe, styringsgruppe og arbeidsgrupper før jul. Skal ikke revidere studiet, men ha et kvalitetsløft. Rammene vil bestå, men man skal se på hvordan man kan bedre undervisningen, metoder og bedre samkjøring/mindre overlapp.
 • Generelt om evalueringer: Bedre samkjøring, kvalitetssjekk, passe på så det ikke blir så stort volum, ønsker å forbedre evalueringskulturen på UIO, viktig med transparens
 • Rapport fra ekspertgruppen, utnevnt av KD vedrørende oppfølging av studenter under Korona, deles med studentene og be om tilbakemelding – sette opp diskusjon rundet dette på agendaen neste møte 9. desember
Publisert 3. des. 2020 12:16 - Sist endret 3. des. 2020 12:16