Referat fra programrådet i medisin

Nå kan du følge møtene til programrådene i medisin på egne sider.

Saksliste

  1. Valgfrie emner – minimumsgrense for antall studenter for å avholde emner samt endringer i lub-er for MED 3053 – Global helse 
  2. Endringer av læringsutbyttebeskrivelser i geriatri i modul 8 
  3. Endring av eksamensform i modul 7 
  4. Informasjon om oppnevning av arbeidsgruppe som skal se på studentmedvirkning
  5. Orientering om programevalueringen og oppfølging av denne
  6. Kort om Rethos-implementeringen
  7. Eventuelt

Referat fra Zoom-møte i programrådet for medisin 23. september 2020, kl. 15:00 – 17:00 finner du i i sin helhet her

Publisert 3. nov. 2020 14:02 - Sist endret 3. nov. 2020 14:02