Undervisning og eksamen til våren for medisinstudenter

Kjære medisinstudenter. Vi legger nå siste hånd på planene for vårens moduler. Selv om vi har håp om tilgjengelige vaksiner utover våren, må vi i utgangspunktet planlegge for situasjonen vi nå står i.

Undervisningen

Dette betyr at vårens undervisning i stor grad vil bli gjennomført slik vi har gjort i høst:

  • Undervisning der hele eller store deler av kullet er samlet, gjennomføres på zoom i hvertfall frem til påske. Forelesninger, seminarer, klinikker, enkelte kurs etc. Vi henstiller sterkt til lærerne at de skal legge ut opptak av alle forelesninger på zoom. Vi har dessverre ikke juridisk rett til å pålegge dette. 
  • Kliniske smågrupper, ferdighetstrening, mindre kurs etc gjennomføres ved vanlig fremmøte og stor vekt på smittevern
  • Praksis i modul 5 og 7, avdelingstjeneste i modul 8 og fordypningpraksis gjennomføres som normalt.
  • Vi prioriterer å få til en del gruppeundervisning på campus for kullene som er på Domus Medica. Spesielt har vi fokus på at de nye studentene (v21) skal møte hverandre på campus. 

Eksamen

Alle fag skal ha minst en eksamen som kan gjennomføres uavhengig av smittesituasjonen i samfunnet. Det betyr i praksis at

  • Skriftlig eksamen gjennomføres som hjemmeeksamen eller endres til zoom
  • Muntlig eksamen i kliniske fag (inkludert anatomi) planlegges på campus som plan A, med zoom–eksamen som plan B.
  • Øvrige muntlige eksamener arrangeres på zoom
  • Avklaring om OSKE tas senest 1. april.
  • Karakterskalaen på alle eksamenene våren 2021 blir bestått/ikke bestått        

Hvis situasjonen endrer seg radikalt til det bedre, kan det være aktuelt å åpne opp for mer undervisning på campus etter påske.

Modulledelsen vil gi beskjed om eventuelle endringer til de enkelte kullene. Vi ber dere derfor følge med på beskjeder på Mine Studier.

Kvalitetsløftet Oslo 2014

Utover våren vil vi jobbe med å forbedre den digitale undervisningen – både når det gjelder  gjennomføringen av zoom-undervisningen og utvikling av ny e-læring. Dette blir også en del av videreutviklingen av Oslo 2014 i et prosjekt som har fått navnet «Kvalitetsløftet Oslo 2014». Her vil vi ha et tett samarbeid med dere studenter gjennom MFU. Mer informasjon om dette kommer senere.

Fakultetet vil også jobbe for at det psykososiale miljøet til studentene tas godt vare på fremover. Det er ikke så enkelt når man ikke kan møtes, men vi ønsker å finne frem til gode tiltak sammen med dere.  Vi håper dette blir siste semester vi må ha så store begrensninger, og vi takker enda en gang for  det store arbeidet dere alle sammen legger ned  for å få gjennomført undervisningen og komme videre i studiet.

Lykke til med avslutningen av semesteret!   

 

Beste hilsen

Elin O. Rosvold

Prodekan for medisinstudiet

Publisert 3. des. 2020 15:22 - Sist endret 3. des. 2020 15:22