Velkommen til Sørlandet sykehus

Sikre deg en av de 11 plassene Sørlandet sykehus tilbyr og få praktisk erfaring innen fødselshjelp og kvinnesykdommer, nevrologi, øre-nese-hals, eller pediatri.

Kvinnelig overlege foran sykehus med veggmaleri

Hjertelig velkommen til Sørlandet Sykehus Kristiansand! Vi skal passe godt på dere og gi masse spennende, faglig input! Marte Ween-Velken, overlege ved Kvinneklinikken på Sørlandet Sykehus Kristiansand, gleder seg til å ta imot studenter i fordypningspraksis.  Foto: Anette Strømsbo Gjørv, Sørlandet sykehus.

Er du medisinstudent på siste studieår? Da kan du søke deg til Sørlandet sykehus når du skal ut i fordypningspraksis.

Sørlandet sykehus tilbyr opptil 11 plasser til studenter i fordypningspraksis i januar, med plasser både i Kristiansand og Arendal. 

– Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK) er relativt stort, og er såpass langt fra Oslo at vi har mye og spennende pasientgrupper, sier overlege Marte Ween-Velken. Her kan de få inn traumepasienter som ikke kan sendes videre til Oslo på grunn av lang reisevei. 

– Vi har et mye større volum enn småsykehusene, men likevel er vi mindre enn for eksempel Ullevål, noe som gjør at studenter i praksis hos oss vil få vært med på mye forskjellig på samme avdeling. Det er for eksempel mange pasienter vi ikke tør å flytte til Oslo fordi de er for sårbare, ikke minst nyfødte barn med alvorlige sykdommer eller skader, forklarer hun.

Godt arbeidsmiljø og bred faglig kompetanse

– Kvinneklinikken, som jeg selv jobber ved, har for eksempel en stor fødeavdeling hvor studentene kan regne med å komme borti mange ulike ting innen et veldig bredt fagfelt, sier Marte Ween-Velken.

– Vi har bygget opp et stort og faglig tungt kollegium hvor mange av våre leger har doktorert, og jeg vil si at vi faglig er på høyde med hovedstadssykehusene.

Marte Ween-Velken har medisinutdanningen sin fra UIO og vet å sette pris på hva et litt mindre sykehus kan tilby av erfaringer og oppfølging. Hun mener Sørlandet Sykehus har en ideell posisjon som mellomstort sykehus, hvor man har stor pasienttilgang samtidig som man har fordelen av litt mindre forhold slik at en får sett og erfart mye forskjellig. 

– En vanlig uke for meg kan spenne mellom operasjoner, normale fødsler, risikofødsler, keisersnitt, kreftpasienter, ultralyd og så videre, forteller hun.

Det gir medisinstudenter en unik sjanse for å få et større innblikk i et fagfelt som man ofte ikke får gjennom LIS1 løpet.

– Jeg har en utrolig variert arbeidsdag og setter veldig pris på samarbeidet med de andre på avdelingen, ikke minst jordmødrene. Vi har et veldig godt kollegialt miljø hos oss, sier overlege Marte Ween-Velken.

Fakta om Sørlandet Sykehus

  • Kvinneklinikken kan tilby blant annet robotkirurgi og laparaskopi, og de har øvingsbokser hvor man kan øve seg på kikkehullsoperasjoner (laparoskopi), noe som kan være veldig verdifullt for studentene.
  • Kvinneklinikken har hele 4 plasser å tilby til fordypningspraksis i januar 2021, i tillegg til 7 plasser fordelt på nevrologi, ØNH og barne- og ungdomsavdelingene ved samme sykehus. 
  • Sykehusene ligger i kort avstand til det meste. Vi har mildt klima og selv i januar kan du sykle over alt, og du har både byen, naturen og sykehusboligene i kort avstand.
  • Sørlandet sykehus stiller med sykehusbolig, og du vil følge vanlig arbeidstid for ansatte leger, delta i møter og få mye klinisk erfaring.  
  • Sørlandet sykehus tilbyr spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling. Våre fire hovedoppgaver er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.  Sørlandet sykehus har 7000 ansatte.

Les mer

Mer om fordypningspraksis ved Sørlandet sykehus 

Skal utdanne flere leger på Sørlandet

Av Cecilie Poulsson Krogh
Publisert 12. okt. 2020 11:09 - Sist endret 12. okt. 2020 20:02